Доступ до інформації

Мінприроди розсекречує раніше закриту інформацію

"Майдан"

2010-11-08

Міністерство охорони навколишнього природного середовища України оприлюднило текст Наказу, яким Міністр Микола Злочевський скасував частину пунктів Списку конфіденційної інформації, яка до цього приховувалась Міністерством від громадян України. До переліку розсекреченої інформації увійшло практично все, що протягом останніх 3 років вимагали розсекретити громадські природоохоронні організації.

Україна є однією з 40 країн, що ратифікували Конвенцію «Про доступ до інформації, участь громадськості у процесі прийняття рішень та правосуддя з питань, що стосуються довкілля» (Оргуська конвенція). Але ратифікація цієї конвенції Україною не привела до спрощення законодавчих процедур доступу до екологічної інформації. Нещодавно виповнилась вже 10-та річниця ратифікації конвенції, але приховуючи це від «оргуських процесів», Мінприроди України досі мало свою систему втаємничення екологічної інформації та переліки інформації, яка є конфіденційною з обмеженим доступом до неї громадськості. Самі переліки документів, яким надається гриф «Для службового користування» (ДСК), в усіх відомих нам випадках не оприлюднені і приховуються. Такі переліки розроблені як в самих центральних органах державної влади, так і в їхніх територіальних підрозділах.

У червні 2008 р. під час зустрічі сторін Оргуської Конвенції у Ризі, Україна була визнана одним з найбільших невиконавців положень Конвенції. Такий стан справ неминуче перешкоджає становленню демократичного суспільства в Україні та шкодить міжнародному іміджу нашої країни. Такий стан справ є показником непрозорості центральних органів влади та неналежного виконання вимог чинного законодавства щодо доступу до екологічної інформації.

Несподіваний крок Мінприроди, яким скасовані чи не всі «проблемні» категорії кнфіденційної інформації, викликаний неодноразовими зверненнями громадських природоохоронних організацій та Громадської Ради при Мінприроди до вищого керівництва держави та СБУ. На прохання громадськості, Служба Безпеки України провела перевірку правомірності віднесення окремих категорій інформації до категорії «ДСК» у Мінприроди. За результатами перевірки, СБУ рекомендувала Мінприроди переглянути Перелік конфіденційної інформації і привести його до вимог чинного законодавства. Натомість трьом попереднім Міністрам вказівки СБУ не здавались переконливими.

«Мало хто задумується над тим, як багато від нас приховують чиновники. – говорить заступник голови Національного екологічого центру України Олексій Василюк. – В багатьох випадках ми можемо навіть не знати, що вкрай важлива для нас інформація взагалі існує. Особливо важливо те, що засекречується багато екологічної інформації, яку приховувати від громадян заборонено. Уявіть: з завдоу до вашуої оселі витікає гидка рідина. Ви просити Держекоінспекцію провести перевірку. Але результати перевірки – таємниця. Ви скаржитесь, що від вас приховують важливу інформацію, просите покарати порушника. Але те, чи ваша скарга задоволена – теж секрет».

До числа розсекреченої інформації увійшли всі пункти, які становлять екологічну інформацію, втаємничення якої, згідно з Орхуською конвенцією, заборонено:


п. 7. Матеріали ревізій (перевірок) установ, організацій та підприємств що входять до сфери управління Мінприроди.

 

п. 10. Відомості, інформації щодо боротьби з контрабандою зразків дикої фауни і флори, озоноруйнівних речовин.

 

п. 11. Регулювання питань на транскордонних річках України (басейн Дунаю, Західного Бугу, Сіверського Донця), в тому числі із країнами Європейського Союзу.

Головним досягненням Наказу Мінприроди від 27 жовтня 2010 року № 481 "Про внесення змін до Переліку конфіденційної інформації, якій надається гриф "Для службового користування" є те, що Міністр дає вказівку донести зміст цього Наказу в територіальні органи Мінприроди, які до цього часу на власний розсуд втіємничували у себе будь-яку інформацію. Так, у 8 областях інформацією «Для спеціонального користування» досі вважаються навіть висновки Державної екологічної експертизи!

Громадські природоохоронні організації налаштовані надалі контролювати прозорість органів Мінприроди і тому звернулись до всіх територіальних органів Міністерства з вимогою прискорити приведення територіальних списків конфіденційної інформації до вимог нового Наказу.

Детальніше про проблему втаємничення екологічної інформації можна прочитати у спеціальній аналітичній довідці НЕЦУ: http://www.necu.org.ua/dsk-1/

 

Наказ Мінприроди від 27 жовтня 2010 року № 481 "Про внесення змін до Переліку конфіденційної інформації, якій надається гриф "Для службового користування": http://www.menr.gov.ua/content/article/6747

Для контактів:

 

Василюк Олексій
097 1000 473
vasyliuk@gmail.com
www.necu.org.ua


ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ:

 

Причиною появи таких списків конфіденційної інормації є Постанова Кабінету Міністрів України №1893 від 27.11.1998 р. «Про затвердження Інструкції про порядок обліку, зберігання і використання документів, справ, видань та інших матеріальних носіїв інформації, які містять конфіденційну інформацію, що є власністю держави». Пункт 2 зазначеної Постанови дає вказівку Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади, Раді Міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям у межах їхніх повноважень розробити і ввести в дію переліки конфіденційної інформації, що є власністю держави. Такі переліки розроблені як в самих центральних органах державної влади, так і в їхніх територіальних підрозділах. Самі переліки документів «ДСК» в усіх відомих нам випадках не оприлюднені і приховуються.

Як наслідок – для громадськості втрачено можливість бути поінформованою про власні можливості доступу до інформації (навіть про те, які категорії інформації втаємничуються), що грубо порушує конституційне право українців та вимоги Законів України «Про інформацію» та «Про звернення громадян». Відсутність вільного доступу до інформації та прозорої інформаційної політики щодо відомостей, пов’язаних із довкіллям, з якого починається основний зміст Оргуської Конвенції, логічно тягне за собою і інші порушення її вимог. Так, без вільного доступу до екологічної інформації, громадськість позбавляється також і можливості вільно реалізувати свої права на участь в прийнятті рішень щодо конкретних видів діяльності (стаття 6), участь в розробці планів, програм і політичних документів а також нормативних актів виконавчої влади і/або загальнообов’язкових юридичних актів (статті 7, 9) і, звісно – права на доступ до правосуддя.

Дослідження НЕЦУ показало, що принаймні в системі Мінприроди України, Державного комітету лісового господарства України та Міністерства України з надзвичайних ситуацій, у складі ДСК-переліків міститься ряд пунктів, що є суто екологічною інформацією, яка на виконання ратифікованої в Україні Оргуської конвенції, не може бути втаємничена. Так, в Міністерстві охорони навколишнього природного середовища України втаємничується інформація щодо стану транскордонних річок, випадків контрабанди видів флори та фауни, висновки державної екологічної експертизи, результати перевірки гідротехнічних споруд та об’єктів з обмеженим доступом та їх екологічний стан тощо. Державний комітет лісового господарства України втаємничує матеріали лісовпрядкування, що є єдиним джерелом інформації про стан, склад, вік лісів в Україні, розміщення «лісових» об’єктів природно-заповідного фонду, чисельність та поширення зникаючих видів та конфігурацію лісових угідь (15,6 % площі країни). Міністерство з надзвичайних ситуацій втаємничує інформацію про стан та наявність недоліків фізичного захисту об’єктів поводження з радіоактивними відходами. Цей перелік можна продовжувати.

 

"Майдан"


Коментарі

blog comments powered by Disqus

Публікації

  • Енергетичні реформи: огляд березня 2017 року

    Проект “Збільшення впливу громадянського суспільства у моніторингу та політичному діалозі щодо реформ в енергетиці та суміжних секторах відповідно до імплементації Угоди про Асоціацію” представляє моніторинговий звіт про просування України у виконанні Угоди про Асоціацію з Європейським Союзом у сферах енергетики та довкілля за березень 2017 року.

¬ всі публікації