Eastern partnership

Рекомендації Берлінського форуму Східного партнерства

"Громадянська асамблея України"

2011-01-24

Навколишнє середовище, енергетика та зміна клімату

 

Рекомендації 3-ї Робочої групи

 

3-тя РГ вважає теми порядку денного 3-ї Тематичної платформи Східного партнерства і групи з питань навколишнього середовища в рамках 2-ї Тематичні платформи дуже важливими. Однак, учасники 3-ї РГ ФГС вважають, що всі значно виграють, якщо ОГС ФГС СП будуть брати активнішу участь у виділенні певних питаннях. 3-я РГ та деякі колеги з 2-ї РГ зацікавлені в постійності питань, тому напрацювали 6 документів для обговорення з докладними пропозиціями та їх обґрунтуванням. Ці документи додаються до цього звіту та стосуються наступних аспектів:


1. Ефективна участь громадянського суспільства у питаннях СП, які стосуються навколишнього середовища, зміни клімату та енергетики.


Більш ефективна участь громадянського суспільства вимагає а) доступу до інформації, в тому числі до проектів документів; б) надання ОГС статусу «постійного учасника»; в) широких можливостей для взаємодії з державними органами процесу СП на національному, регіональному рівнях та на рівні ЄС; г) залучення їх до досліджень у якості експертів; е) створення постійного діалогу з організаціями громадянського суспільства делегатами Європейської Комісії в країнах-партнерах. Більш регулярні регіональні зустрічі членів 3-ї РГ стосовно певних питань. Також важливо обмінюватися інформацією і виробляти спільні позиції. (Документ для обговорення 2).


2. Питання, яким необхідно приділяти більше уваги групою з питань навколишнього середовища та 3-й Тематичній Платформі:


2.1. Зміцнення системи екологічного управління в країнах-партнерах.


Інтеграція екологічних вимог в політику розвитку та розробка Планів щодо Розвитку Національного Інституційного Потенціалу для міністерств охорони навколишнього середовища в країнах-партнерах зі стратегічним переходом до «зеленої економіки» значно зміцнили б системи екологічного управління в країнах Східного партнерства. ОГС повинні бути залучені до розробки показників та моніторингу щодо ефективності ініціатив Східного партнерства, пов'язані з досягненням стійкого розвитку та підтримкою ОГС (Документ для обговорення 2).


2.2. Підтримка екологічно чистих відновлюваних джерел енергії


ОГС підтримують заохочення використання поновлюваних джерел енергії; однак, ми не до кінця впевнені в тому, що поновлювані джерела енергії також є екологічно безпечними через розвиток інтегрованої політики та планування. ОГС могли б бути посередниками у цих питаннях, а також могли б контролювати процес виконання (Документ для обговорення 1).


2.3. Як зробити стратегію енергетичної безпеки в країнах Східного партнерства прозорою і стійкою


Політика енергетичної безпеки стане більш екологічно, соціально та економічно вигідною, якщо її розробка буде прозорішою, якщо проводити консультації з громадськістю і якщо систематично контролювали її за участі ОГС. На наш погляд, це все вимагає заходів з розвитку потенціалу та поліпшення регіонального співробітництва (Документ для обговорення 4).

2.4. Підтримка опірності екосистем змінам клімату


Зміна клімату вже є фактом, і він супроводжуватиме нас в майбутньому незалежно від того, наскільки ефективними є наші заходи щодо пом'якшення його наслідків. Тому ми пропонуємо використовувати платформу Східного партнерства для обміну знаннями між урядовими організаціями та ОГС і усіляко підтримувати опірність екосистем змінам клімату на основі комплексного раціонального використання природних ресурсів. (Документ для обговорення 6).


2.5. Витрати на екологічні програми


Досягнути «зеленої економіки» можна тільки за умови, якщо уряди закладатимуть витрати на можливі зміни в екосистемах до своєї економічної політики. Група з питань навколишнього середовища повинна допомогти країнам Східного партнерства взяти участь в процесі ЄС щодо розробки та експериментального підходу до обліку збереження екосистемних робіт в урядових та економічних політиках, так що перші отримані результати можуть бути одразу ж поширені в рамках партнерства. ОГС, зокрема мозкові центри та неурядові організації мають певний досвід, яким могли би поділитися. (Документ для обговорення 3).


2.6. Збільшення ефективності використання ресурсів за рахунок покращення ситуації з утилізації відходів


Побутові відходи стали величезною проблемою в країнах Східного партнерства. Збільшення ефективності використання ресурсів через сортування сміття та утилізацію відходів має позитивний вплив на навколишнє середовище і надає нові можливості для бізнесу. Знання з питань політики та фінансових рішень повинні бути донесені до країн Східного партнерства. Залучення ОГС зможе забезпечити кращий внесок до можливих рішень громадськості та бізнесу (Документ для обговорення 2).


3. Інші важливі питання, які розглядатимуться найближчим часом


Пом'якшення наслідків зміни клімату: ЄС повинен пропагувати та підтримувати комплексну кліматичну політику в країнах Східного партнерства, спрямовану на стабілізацію та зниження шкідливих викидів, яка б базувалася на нещодавньому національному обговоренні, а також залучати до співпраці ОГС до кліматичних самітів.


Інтеграція: Екологічна інтеграція в рамках Форуму громадянського суспільства може бути досягнута за рахунок цільових нарад представників різних робочих груп ОГС, запрошення доповідачів, розробки спільних міжгрупових заяв, тощо.


Токсичні відходи: Токсичні відходи є болючою екологічною проблемою, для вирішення якої країнам Східного партнерства необхідна підтримка та налагоджена співпраця.


Соціальний вимір енергетичних стратегій та політики Східного партнерства: Слід визнати, що без мотивації громадськості до щоденного енергоефективного споживання, довгострокові енергетичні цілі не можуть бути досягнуті. Технології самі по собі не вирішать всіх проблем. У той же час, громадяни повинні мати доступ до недорогих, більш чистих і безпечних джерел енергії як складової частини сталого енергетичного розвитку з чітким акцентом на сприянні технологій екологічно чистих джерел енергії та розширенні доступу до фінансування в галузі енергетики. Необхідно мобілізовувати всі знання та ресурси для пожвавлення в цій галузі.

 

Висновки

 

Члени 3-ї РГ ФГС СП пропонують обговорити з головами 3-ї Тематичної платформи та Групою з питань навколишнього середовища можливості представлення і обговорення цих пропозицій з усіма зацікавленими країнами. Ми розуміємо, що не всі наші рекомендації можуть бути прийняті до уваги в короткостроковій перспективі, але сподіваємося досягти згоди з урядами з ряду питань та плану дій. Ми були б раді взяти участь в Платформі і нарадах Групи експертів або спільно організувати фокусні робочі наради, наприклад, у співпраці з делегаціями ЄК, де ми могли б викласти більш докладну інформацію щодо наших ідей та пропозицій і обговорити їх з державними посадовцями.
 

 

"Громадянська асамблея України"


Коментарі

blog comments powered by Disqus

Публікації

  • Енергетичні реформи: огляд березня 2017 року

    Проект “Збільшення впливу громадянського суспільства у моніторингу та політичному діалозі щодо реформ в енергетиці та суміжних секторах відповідно до імплементації Угоди про Асоціацію” представляє моніторинговий звіт про просування України у виконанні Угоди про Асоціацію з Європейським Союзом у сферах енергетики та довкілля за березень 2017 року.

¬ всі публікації