Блоги

Зелені тарифи в Україні. Сонце, ти таке різне!

Олексій Хабатюк

2015-07-15

Найчастіше пишу замітки з якогось приводу. Ось і ця написана більше місяць тому після прийняття закону № 2010-д «Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення конкурентних умов виробництва електроенергії з альтернативних джерел енергії», але сьогодні з’явився привід її опублікувати. Президент підписав цей закон № 2010-д та залишилось дочекатись набрання ним чинності. Закон зачіпає значний пласт, але пишу лише про один із його аспектів – сонячні електростанції (СЕС) домогосподарств. Тому що бачу колосальну перспективу цього сектора.


Закон «Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення конкурентних умов виробництва електроенергії з альтернативних джерел енергії» покращив умови для СЕС домогосподарств - зелений тариф зріс майже на 40% та тепер він індексується в залежності від курсу євро, як і для промислових СЕС. Тариф для СЕС домогосподарств становить 20 євроцентів/кВт*год, що навіть дещо більше ніж для промислових СЕС (17-19.8 євроцентів/кВт*год). Виглядає чудово. Але порівняння лише номінальної ставки зеленого тарифу для цих двох видів СЕС не дозволяє адекватно оцінити ефект від спорудження кожної із них.


Яка ж різниця між цими СЕС? Здавалось би, вони подібні - обидві працюють від сонця і складаються із сонячних панелей та інвертора. Але різниця колосальна. І більш важливими є не технічні деталі, а те як це пливає на інших споживачів, на публічні фінанси та т.і.

 

Тому далі мова піде про фінансові потоки в контексті цих двох типів СЕС.


СЕС домогосподарства


Зелений тариф для СЕС домогосподарств (відповідно до нового закону) – 4.8 грн/кВт*год.


Для порівняння візьмемо будинок, який споживає близько 300 кВт*год електроенергії на місяць, на який буде встановлено СЕС потужністю 5 кВт (середня потужність обрана базуючись на досвіді інших країн). Така СЕС на широті Києва згенерую близько 5.5 тис. кВт*год на рік електроенергії.


Це дозволить власнику будинку забезпечити себе електроенергією та майже повністю відмовитись від купівлі електроенергії із мереж (економія 2 тис. грн/рік), а також отримати додатковий дохід від продажу електроенергії за зеленим тарифом (дохід після оподаткування 8 тис. грн/рік). Тому видимі власнику СЕС вигоди в розрахунку на одиницю генерованої електроенергії становлять 1.8 грн/кВт*год. Вигоди власника будуть зростати в майбутньому із ростом цін на електроенергію, яке буде відбуватися в найближчі роки.


Дохід власника СЕС буде сформовано за рахунок інших споживачів, на яких в кінцевому рахунку буде перекладено видатки на оплату електроенергію за зеленим тарифом (близько 9.6 тис. грн/рік). Разом з тим за рахунок скорочення споживання електроенергії із мережі (на більш ніж 3 тис. кВт*год/рік) буде зменшено навантаження на інших споживачів через механізм кроссубсидування на більш ніж 3 тис. грн./рік. Таким чином інші споживачі електроенергії надлишково заплатять лише близько 6.4 тис. грн/рік. Видимі їм питомі витрати на одиницю генерованої електроенергії будуть становити близько 1.2 грн/кВт*год


З доходу від продажу власником на рік буде заплачено близько 1.6 тис грн податків (1.44 тис. грн до місцевого бюджету та 0.14 тис. грн. до державного). Тому з точки зору публічних фінансів вигоди будуть становити 0.26 грн/кВт*год.


Підсумуємо цифри в розрахунку на одиницю генерованої електроенергії СЕС домогосподарства:


- дохід та економія власника СЕС – 1.8 грн/кВт*год;

 

- витрати інших споживачів електроенергії – 1.2 грн/кВт*год;

 

- доходи бюджетів всіх рівнів – 0.26 грн/кВт*год.


Промислова СЕС


Зелений тариф для наземної СЕС (відповідно до нового закону) – 4.1 грн/кВт*год.


Для порівняння візьмемо промислову СЕС мегаватного класу в двох варіантах. Перша споруджується за кредитні кошти вартістю 10 відсотків річних, а інша - за власні кошти. Звичайно, використання кредитного капіталу для промислової СЕС відрізняє умови порівняння для СЕС домогосподарства, але, нажаль, спорудження СЕС домогосподарства за кредитні кошти є занадто дорогим з причини дорогих кредитних ресурсів для фізосіб в Україні.


Тут ситуація кардинально відрізняється, оскільки власне споживання промислової СЕС є порівняно незначним, як і операційні витрати є відносно незначними та формуються в основному за рахунок фонду заробітної плати та податкових нарахувань на нього.


Всі доходи власника СЕС формуються за рахунок платежів інших споживачів електроенергії. Тому витрати інших споживачів, в розрахунку на одиницю генерованої електроенергії,- 4.1 грн/кВт*год.


Чистий прибуток власника СЕС складається із валового доходу за вирахуванням витрат на обслуговування кредиту, оплату праці (із відповідними нарахуваннями) та інших операційних витрат (оренда землі, обслуговування та ремонт обладнання, та інше), податків (на прибуток, на землю) та складає в середньому за весь період дії зеленого тарифу близько 2.4 грн/кВт*год (3 грн/кВт*год – для СЕС збудованої за власні кошти).


Доходи бюджетів всіх рівнів отримують доходи від роботи СЕС, які формуються за рахунок податку на прибуток, податку на землю, податків на фонд оплати праці, ЄСВ та податку на доходи працівників СЕС, акцизного податку на електроенергію (сплачує оператор оптового ринку електроенергії). Питомі доходи бюджету становлять близько 0,9 грн/кВт*год (1,1 грн/кВт*год). Варто зазначити, що прибуток власника та доходи бюджету тісно пов’язані, а наведені показники є «ідеальними» для випадку, коли не оптимізуються податки, що часто має місце як в Україні, так і в світі. 


Підсумуємо цифри в розрахунку на одиницю генерованої електроенергії промислової СЕС.

 

- чистий прибуток власника СЕС – 2.4 грн/кВт*год (3 грн/кВт*год);

 

- дохід банку – 0.8 грн/кВт*год (0 грн/кВт*год)

 

- витрати інших споживачів електроенергії – 4.1 грн/кВт*год (4.1 грн/кВт*год);

 

- доходи бюджетів всіх рівнів – 0.9 грн/кВт*год (1.1 грн/кВт*год).


Висновки


СЕС домогосподарства та промислова СЕС при однакових технологічних принципах та близьких значеннях «зеленого» тарифу генерують різні видатки та доходи заціквалених сторін (див. таблицю).

 

Таблиця – Порівняння двох видів СЕС за питомими показниками на одиницю генерованої електроенергії, грн/кВт*год

 

Питомий показник

СЕС домогосподарства

Промислова СЕС

(за кредитні кошти)

Промислова СЕС

(за власні кошти)

Чистий прибуток власника СЕС

1.8

2.4

3.0

Витрати інших споживачів

1.2

4.1

4.1

Доходи зведеного бюджету

0.26

0.9*

1.1*

Доходи банку

-

0.8

-

* - без заходів із оптимізації податків, які часто використовуються в Україні

 


СЕС домогосподарства створює менше фінансове навантаження на інших споживачів електроенергії в порівнянні із промисловими СЕС, що є актуальним в даний час для ринку електроенергії України.


В період нестабільності в банківському секторі та зростання тарифів на електроенергію, СЕС домогосподарства може бути розумним способ вкладання вільних коштів для певних груп населення та може забезпечити їм помірну ставку пасивного доходу (4-12 відсотків річних в залежності від характеристик домогосподарств, як то рівень власного споживання та встановлена потужність СЕС). Тим самим сектор таких СЕС в короткий проміжок часу може абсорбувати значну кількість вільних коштів населення, які знаходяться поза банківською системою. Спорудження таких СЕС забезпечить роботою значну кількість інсталяторів СЕС та у суміжних галузях.


Окрім економічних переваг СЕС домогосподарств перед промисловими СЕС, є й низка технологічних переваг, як то, зокрема, наближення генерації до споживачів із розвантаженням мереж та трансформаторних підстанцій, із одночасним скороченням втрат електроенергії.


Для як найповнішого використання означених переваг СЕС домогосподарств необхідно подальше вдосконалення законодавства та нормативної бази:

 

- запровадити диференційовані ставки зеленого тарифу для нових СЕС в залежності від потужності СЕС. Це дозволить стимулювати спорудження дрібних СЕС (потужністю до 2-5 кВт) та уникнення надмірної концентрації потужностей СЕС;

 

- використовувати механізми фіскального стимулювання для розвитку СЕС. Як то зниження ставки податку на доходи фізичних осіб, які отримані від продажу електроенергії за «зеленим» тарифом або повне звільнення від його сплати, можливо на початковому етапі формування ринку;

 

- вдосконалити нормативну базу в частині порядку підключення таких СЕС до мережі, обліку та розрахунків за електроенергію за «зеленим» тарифом.


Коментарі

blog comments powered by Disqus

Публікації

  • Тижневий аналітичний звіт: 15-21 травня 2017 року

    У цьому випуску: - Чи вирішується криза поставок дефіцитного вугілля в Україну? - Скільки вже втратив "Газпром" через порушення антимонопольного законодавства? - Які фактори сприяють зловживанням з боку гравців ринку?

¬ всі публікації