Banner map ukr

Стратегія ЄС з інтеграції енергетичної системи: можливості для України

16 березня 2021
Стратегія ЄС з інтеграції енергетичної системи: можливості для України

Трансформація глобальних енергетичних ринків базується на перебудові паливно-енергетичного балансу, зміні центрів споживання енергетичних ресурсів, переходу на виробництво та споживання «чистої» енергії.

Трансформація глобальних енергетичних ринків базується на перебудові паливно-енергетичного балансу, зміні світових центрів споживання енергетичних ресурсів, безперервній хвилі технологічного прогресу та переходу на виробництво та споживання «чистої» енергії. Світова енергетична система все ще побудована на декількох паралельних вертикально-інтегрованих ланцюгах створення доданої вартості, які жорстко пов’язують конкретні енергетичні ресурси з певними секторами кінцевого споживання.

Таким чином, нафтопродукти переважно використовуються у транспортному секторі та промисловості, вугілля та природний газ є основою для виробництва електроенергії та тепла, електричні та газові мережі плануються та управляються незалежно одна від одної. Більше того, правила ринків є специфічними для кожного сектору: з окремими ланцюгами створення вартості, інфраструктурою, плануванням та діяльністю. В ЄС прийшли до розуміння, що таке «відособлене» функціонування різних енергоринків не може забезпечити амбітні кліматичні цілі, у тому числі досягнення кліматичної нейтральності до 2050 року, в економічно ефективний спосіб.

Першим кроком можна вважати концепцію «об’єднання секторів» (sector coupling), що обговорюється на рівні ЄС із жовтня 2018 року1 . Вона зосередилася на тіснішій інтеграції ринків електроенергії та газу через «більш оптимальне використання існуючих синергій у виробництві, транспортуванні та розподілі»2, а в комбінації з іншими галузями розглядається як концепція «інтеграції секторів» (sector integration). Зрештою, саме потреба у скоординованій політиці для підтримки подібних синергій призвела до оприлюднення 8 липня 2020 року комюніке Європейської Комісії щодо Стратегії ЄС з інтеграції енергетичної системи (EU Strategy for Energy System Integration)3 . Нова стратегія покликана посилювати рух до кліматично нейтральної економіки, включаючи конкретну політику та законодавчі заходи на рівні ЄС для переходу до більш інтегрованої енергетичної системи.

Завантажити документ


Green Deal Calendar