Banner map ukr

Абетка енергетики: Зелена енергетика

23 липня 2019
Абетка енергетики: Зелена енергетика

Зелена енергетика – світлий ідеал та найбільш популярний тренд нашої доби в енергетиці, рожева (зелена?) мрія прогресивної частини людства, один із шляхів до сталого розвитку та збереження довколишнього середовища.

У минулому добробут людства тримався на викопному паливі. Однак до сьогодні нас на планеті стало чимало, потреби людства в електроенергії невпинно зростають, а запаси горючих корисних копалин невпинно зменшуються. Крім того, інтенсивне використання викопного палива призводить до сильного забруднення атмосфери. Відтак, виробництво енергії з відновлюваних джерел – за допомогою сонця, вітру, води, біомаси – стало важливим чинником забезпечення сталого розвитку світу.

Україна є учасницею Паризької кліматичної угоди 2015 року, яка зобов’язує країни-члени провадити політику декарбонізації енергетики. Однак для нашої держави зелена енергетика – не просто глобальний тренд, а й спосіб додатково збалансувати внутрішнє виробництво електроенергії, зменшити залежність свого енергосектору від коштовного й здебільшого імпортованого викопного палива, а також – збільшити ефективність використання вітчизняного енергетичного потенціалу. Усе це сукупно сприятиме зміцненню національної енергетичної безпеки та незалежності.  

Ще донедавна сектор зеленої енергетики не був у фокусі уваги урядів України. Галузь була де-факто монополізована, а розвиток відбувався дуже повільно. Останніми роками було впроваджено законодавчі зміни, які зробили сектор більш прозорим і зрозумілим,інвестиційно привабливішим і мають допомогти залучити у країну новітні технології. Як наслідок, відсоток електроенергії, виробленої з відновлюваних джерел, наразі стабільно зростає. У 2018 році було введено 742,5 МВт нових зелених потужностей, а частка зеленої енергетики в енергобалансі вперше досягла 2%. Чинна Енергетична стратегія України передбачає збільшення частки зеленої енергетики у загальній структурі енерговиробництва країни до 25% у 2035 році.

Мріяти не шкідливо. Головне – безпечно для оточуючих і бажано з хепі-ендом!


Banner index 250 2