Banner map 990%d1%8590

ВС: штраф за невиконання інвестпрограми є законним рішенням НКРЕКП

16 червня 2021

"Сумиобленерго" намагалося довести в суді, що штраф за невиконання інвестпрограми, є дискримінаційним, необґрунтованим та незаконним

Невиконання або несвоєчасне виконання інвестиційної програми ліцензіатом може призвести до негативних наслідків для енергетичної безпеки України, а тому НКРЕКП уповноважена відповідно до норм Закону України "Про ринок електричної енергії" визначати конкретний розмір штрафу. Таке рішення ухвалив Верховний Суд, розглянувши в касаційному порядку адміністративну справу, у якій АТ "Сумиобленерго" просило визнати протиправним і скасувати пункт постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) про накладення штрафу.

"Сумиобленерго" вважало, що застосовані до нього санкції є дискримінаційними, необґрунтованими та незаконними.

Водночас НКРЕКП в суді повідомило, що накладення штрафу у розмірі 1 млн 700 тис. грн стало результатом позапланової перевірки, під час якої виявлено ряд порушень ліцензійних умов провадження господарської діяльності з розподілу електричної енергії. Зокрема, було порушено вимоги щодо обов’язків виконувати інвестиційну програму в повному обсязі відповідно до запланованих етапів, обсягів робіт та обсягів фінансування згідно з інвестиційною програмою, а також щодо дотримання строків, установлених відповідним рішенням та законодавством.

ВС погодився з рішеннями судів першої й апеляційної інстанцій, які, відмовляючи "Сумиобленерго", виходили з того, що висновки НКРЕКП були підтверджені доказами.

Верховний Суд також погодився з позицією НКРЕКП, що належне, своєчасне та в повному обсязі виконання інвестиційної програми спрямоване на модернізацію основних фондів ліцензіата, зокрема енергогенеруючих потужностей, енергетичних мереж, що становлять систему енергетичної інфраструктури держави, та приведення їх у відповідність до вимог міжнародних договорів, а також до вимог екологічної безпеки, енергоефективності та ін.

Як зазначається в рівшенні суду, невиконання або несвоєчасне виконання інвестиційної програми може призвести до негативних наслідків для енергетичної безпеки України, а також загалом до порушення міжнародних зобов’язань, взятих Україною.

При цьому, ВС підтвердив повноваження НКРЕКП визначати конкретний розмір штрафу, з огляду на серйозність допущених порушень.


 index 280%d1%85360 web