Banner map 990%d1%8590

Дослідження показало негативне ставлення в суспільстві до НКРЕКП

21 січня 2021

І суспільство, і суб’єкти господарювання й експерти виявилися солідарні в своїй позиції, зазначивши, що НКРЕКП провадить несправедливу тарифну політику

"Центр Разумкова" оприлюднив результати соціологічного дослідження «Оцінка діяльності Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг». У ході опитування, яке здійснювалося в рамках проєкту «Тарифна політика у сфері енергетики», соціологи опитали три цільові групи — населення, ліцензіатів та експертів, передає "Українська енергетика".

Загальні результати опитування показали, що усі три цільові групи — і суспільство, і суб’єкти господарювання й експерти, виявилися солідарні в своїй позиції, зазначивши, що НКРЕКП провадить несправедливу тарифну політику та недостатньо захищає інтереси споживачів.

Крім того, суб’єкти господарювання та експерти виявилися дуже близькі у своїх оцінках професійності рішень НКРЕКП, а також необхідності повного перезавантаження складу членів Нацкомісії.

Що стосується розбивки за цільовими групами, то згідно з дослідженням, поточну тарифну політику вважають несправедливою 77,8% громадян України. На думку 48,1% респондентів причиною цього є корумпованість членів НКРЕКП, крім того, 21,5% вважають що на Комісію здійснюється політичний вплив, а ще 15,7% опитаних думають, що захищати права споживачів Регулятору заважає низький рівень професіоналізму.

Також, 76,6% населення переконане, що тарифний Регулятор недостатньо захищає права споживачів й головною причиною цього є корумпованість членів НКРЕ КП. Так вважають 52,5% респондентів.

Що стосується ліцензіатів, то поточну тарифну політику вважають несправедливою переважна більшість з них (70,0%). На думку ліцензіатів, причиною цього є корумпованість (40,3%) Членів НКРЕКП та політичний тиск (33,3%), що здійснюється на Регулятора. Також на думку суб’єктів господарювання, Нацкомісія недостатньо захищає інтереси і права споживачів (78%) і причиною цьому є також корумпованість членів НКРЕКП (40,4%) та політичний тиск (30,3%) на нього.

Професійність рішень членів НКРЕКП ліцензіати оцінювали за 6 критеріями (відображення реальних витрат; відсутність спотворень; відшкодування витрат; недискримінаційність; передбачуваність; простота і прозорість) і визначили їх в цілому незадовільним (у середньому 3,8 із 10 балів). Разом із цим, дана група опитуваних оцінюють корупційність НКРЕКП на рівні 6,3 балів із 10.

На думку значної частини суб’єктів господарювання, діючий склад НКРЕКП нездатний усунути недоліки у роботі енергетичних ринків (47,1%) й тому є необхідність реформування НКРЕКП (68,3%), зокрема шляхом повного перезавантаження складу членів Нацкомісії (49,3%).

Щодо експертів, більшість опитаних експертів (60,9%) вважають, що діючий склад НКРЕКП нездатний усунути системні недоліки у роботі.

Професійність рішень членів НКРЕКП експерти, як і ліцензіати, оцінювали за 6 критеріями і визначили їх в цілому незадовільними (у середньому 3,5 із 10 балів). Разом із цим, дана група опитуваних вважає, що на Регулятора здійснюється політичний тиск (50%) і корупційність НКРЕКП оцінюють на рівні 6,7 балів із 10.

Переважна більшість (80%) опитаних експертів вважають, що існує необхідність реформування НКРЕКП з метою приведення тарифної політики до європейських підходів та забезпечення якісного обслуговування споживачів. Також 47,3% вважають, що слід скасувати крос-субсидіювання на ринку електроенергії.

Опитані експерти вважають що є необхідність у проведені повного перезавантаження складу Членів НКРЕКП (64,5%).

Дослідження мало комплексний характер, проводилось у період із 9 грудня 2020 року по 14 січня 2021 року і об’єднало три цільові аудиторії: суспільство; ліцензіатів Нацкомісії, а також експертів із енергетики, економіки та соціального захисту населення. 


 index 280%d1%85360 web