990%d1%8590 2 %281%29

Електростанції будуть інформувати про свої викиди забруднюючих речовин

06 серпня 2018

Регулятор пропонує вказувати, скільки шкідливих речовин утворюється при виробництві 1 кВт•г електроенергії

Національна комісія, що здійснює державне регулювання в сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП), планує зобов’язати виробників електроенергії публікувати інформацію про вплив на навколишнє середовище за попередній рік. Відповідний проект постанови комісія затвердила 27 липня, і приймає пропозиції до 4 вересня.

Регулятор пропонує публікувати інформацію про викиди в тоннах та тоннах на 1 кВт•г: азот оксиду, аміак, ангідрид сірчистий, ацетон, бенз(о)пірен, бутилацетат, п’ятиокис ванадію, хлористий водень, оксид вуглецю, двоокис вуглецю, вуглеводень, газоподібні фтористі сполуки, твердиі речовини, сполуки кадмію, марганець та його сполуки, нікель та його сполуки, озон, ртуть та її сполуки, свинець та його сполуки, сірководень, сірковуглець, спирт н-бутиловий, стирол, фенол, формальдегід, хром та його сполуки.

Також електростанції муситимуть публікувати інформацію про забруднення води: азотом амонійним, органічними речовинами (за показниками біохімічного споживання кисню (БСК 5), завислими речовинами, нафтопродуктами, нітратами, нітритами, сульфатами, фосфатами і хлоридами.

Також станції пропонують зобов’язати інформувати про частки джерел енергії, які використовувались для виробництва електроенергії.

Така вимога регулятора зумовлена новим законом “Про ринок електроенергії”, згідно якому виробники електроенергії повинні публікувати на своєму веб-сайті інформацію про частку кожного джерела енергії, використаного для виробництва електричної енергії, та про вплив на навколишнє природне середовище, спричинений виробництвом електричної енергії.


 index 280%d1%85360 web