Banner map 990%d1%8590

Інвестиційний план «Європейська зелена угода» - документ Єврокомісії

17 лютого 2020European Commission

InvestEU і механізм справедливого переходу

Інвестиційний план «Європейська зелена угода» - документ Єврокомісії

Що таке Інвестиційний план «Зелена угода»?

Інвестиційний план «Європейська зелена угода» (EGDIP), який також називають Інвестиційним планом побудови сталої Європи (SEІР), є інвестиційною опорою Зеленої угоди (The Green Deal). Для досягнення цілей, встановлених у рамках Європейської зеленої угоди, протягом наступного десятиліття план мобілізує щонайменше 1 трлн євро у стабільні інвестиції. Частина плану, а саме Механізм справедливого переходу, зосереджуватиметься на забезпеченні справедливого екологічного переходу. Він мобілізує щонайменше 100 млрд євро інвестицій протягом 2021-2027 років для підтримки працівників та громадян у регіонах, які зазнали найбільшого впливу від переходу.

Інвестиційний план «Європейська зелена угода» має три основні задачі:

 • По-перше, він збільшить фінансування переходу та мобілізує щонайменше 1 трлн євро на підтримку сталих інвестицій протягом наступного десятиліття за рахунок бюджету ЄС та відповідних інструментів, зокрема InvestEU.
 • По-друге, він створить сприятливі умови для приватних інвесторів та державного сектору для просування сталих інвестицій.
 • По-третє, він надаватиме підтримку державним адміністраціям і розробникам проектів у визначенні, структуруванні та реалізації сталих проектів.

Як буде фінансуватися Інвестиційний план «Європейська зелена угода»? Яким чином буде мобілізовано 1 трлн євро?

 Financing of European Green Deal Investment Plan

ЗВІДКИ НАДХОДИТИМУТЬ ГРОШІ?

Принаймні 1 трлн євро

 

InvestEU

Бюджет ЄС

 

 

Гарантія InvestEU

 

 

Механізм справедливого переходу 100 млрд євро

(143 млрд євро на 10 років)

 

Група Європейського інвестиційного банку

Приватний та публічний сектор

InvestEU спрямований на кліматичні та екологічні цілі

=

Мобілізовані інвестиції у розмірі 279 млрд євро

503 млрд євро на діяльність в області захисту клімату і навколишнього середовища

Національні банки розвитку та міжнародні фінансові установи

Фонди Системи торгівлі квотами на викиди ЄС у розмірі 25 млрд євро

Державні структурні фонди спільного фінансування 114 млрд євро

 

бюджет ЄС

ініційований бюджетом ЄС

* без шкоди для майбутньої багаторічної програми фінансового розвитку

* Наведені цифри наведені без урахування будь-якого перетину кліматичних, екологічних цілей та цілей Механізму справедливого переходу.

Стати першим у світі кліматично нейтральним блоком до 2050 року – це великий виклик, але і чудова можливість. Бюджет ЄС, держави-члени та приватні суб'єкти відіграватимуть важливу роль у фінансуванні Європейської зеленої угоди. Одного тільки бюджету ЄС буде недостатньо, щоб впоратися зі змінами клімату чи задовольнити величезні інвестиційні потреби світу. Держави-члени та приватні суб'єкти повинні забезпечити необхідний масштаб.

Наступний довгостроковий бюджет ЄС буде виконуватись протягом семи років з 2021 по 2027 рік, і значна частина коштів буде інвестована у кліматичні та екологічні цілі. Комісія запропонувала виділити 25% загального бюджету на кліматичні та екологічні заходи в рамках низки програм (наприклад, Європейський сільськогосподарський фонд розвитку сільських територій, Європейський сільськогосподарський гарантійний фонд, Європейський фонд регіонального розвитку, Фонд згуртування, Горизонт Європа (Horizon Europe) та програма LIFE). Разом взятий та повністю екстрапольований на період від 7 до 10 років, припускаючи, що кліматична ціль після 2027 року буде принаймні підтримуватися, бюджет ЄС забезпечить 503 млрд євро для Інвестиційного плану «Європейська зелена угода». Це ініціює додаткове державне співфінансування у розмірі близько 114 мільярдів євро на цей період для кліматичних та екологічних проектів.

InvestEU залучить близько 279 мільярдів євро у приватні та державні кліматичні та екологічні інвестиції на період з 2021 по 2030 роки. Фонд надасть гарантію бюджету ЄС та дозволить групі Європейського інвестиційного банку (ЄІБ) та іншим партнерам-виконавцям інвестувати у проекти з більш високим ризиком, залучаючи приватних інвесторів.

Для того, щоб нікого не залишити позаду, щонайменше 100 мільярдів євро буде залучено за допомогою Механізму справедливого переходу на період з 2021 по 2027 роки за рахунок коштів ЄС, співфінансування державами-членами і внесків InvestEU та ЄІБ. Екстрапольовані на десятирічний період, кошти, зібрані за допомогою Механізму справедливого переходу, становитимуть близько 143 млрд євро.

Нарешті, Фонд інновацій та Фонд модернізації, які не є частиною бюджету ЄС, але фінансуються з частини доходів від ключового інструменту політики – аукціонів на квоти викидів парникових газів у рамках Системи торгівлі квотами на викиди ЄС, забезпечать близько 25 млрд євро на перехід ЄС до кліматичної нейтральності, з особливим акцентуванням уваги на державах-членах з меншим рівнем доходу у разі Фонду модернізації.

Яка частина коштів є новою?

Інвестиційний план «Європейська зелена угода» базується на пропозиції Комісії щодо майбутнього довгострокового бюджету на 2021-2027 роки. 7-річний план дозволить мобілізувати 25% бюджету ЄС для фінансування кліматичних заходів та інвестування на екологічні цілі в рамках декількох програм ЄС. Екстрапольований на 10 років, припускаючи, що кліматична ціль буде принаймні підтримуватися після 2027 року, довгостроковий бюджет може забезпечити 503 млрд євро. Наразі обговорюється наступний довгостроковий бюджет на 2021-2027 роки. Ціни екстраполюються на десять років, не зачіпаючи остаточної згоди щодо наступного довгострокового бюджету та бюджету на період після 2027 року.

План також ґрунтується на внесках з національних бюджетів у проекти ЄС, на державних та приватних інвестиціях, мобілізованих з коштів InvestEU та Системи торгівлі квотами на викиди вуглецю (Фонд модернізації та Фонд інновацій).

У рамках Інвестиційного плану «Європейська зелена угода» Комісія запропонувала створити Механізм справедливого переходу, включаючи новий Фонд справедливого переходу. Фонд справедливого переходу матиме новий бюджет у розмірі 7,5 млрд євро з бюджету ЄС, який буде доповнювати довгострокову бюджетну пропозицію Комісії на 2018 рік.

Чи потрібно буде вносити зміни до поточних пропозицій щодо наступного довгострокового бюджету на 2021-2027 роки для отримання доступу до таких фондів ЄС?

2 травня 2018 Комісія представила пропозицію щодо сучасного, збалансованого та справедливого бюджету для виконання пріоритетів Європи, визначених лідерами ЄС у Братиславі у 2016 році та у Римі у 2017 році. Одразу після цього було одержано 37 галузевих пропозицій. З тих пір Комісія співпрацює з ротаційним Головуванням Ради та Європейським Парламентом для просування переговорів. Значний прогрес досягнуто в загальних рамках та щодо багатьох галузевих пропозицій.

Комісія прагне виконувати свої пріоритети, викладені у політичних рекомендаціях, як частина більш широкої цілі стосовно бюджету ЄС. У цьому контексті побудова амбіційного Механізму справедливого переходу є пріоритетним завданням. Тому Комісія висунула цю пропозицію на початку свого мандату.

Сьогоднішні пропозиції щодо Механізму справедливого переходу та Регламенту Фонду справедливого переходу подаються тоді, коли переговори щодо довгострокового бюджету ЄС достатньо просунуться. Таким чином, вони будуть включені до загального процесу переговорів. Зусилля спрямовані на досягнення результату, який відповідає нашим цілям, враховуючи більш широкі обмеження. Тому пропозиція щодо довгострокового бюджету не буде переглянута, і Комісія очікує, що сьогоднішні пропозиції будуть включені до остаточної угоди щодо довгострокового бюджету на період 2021-2027 років. У вікні переговорів, опублікованому Головуванням Фінляндії, міститься довідкова інформація щодо Механізму справедливого переходу, вказуючи, що цей новий інструмент виправдовує додатковий розподіл коштів.

Чи перекриваються кошти у розмірі 1 трлн євро в рамках Інвестиційного плану «Європейська зелена угода» з ціллю 1 трлн євро, оголошеною Європейським інвестиційним банком для кліматичних проектів?

Комісія зобов’язана залучити щонайменше 1 трлн євро інвестицій протягом наступного десятиліття для підтримки справедливого та зеленого переходу. InvestEU буде ключовим актором у цьому плані. ЄІБ також сприятиме досягненню цілі InvestEU, в тому числі за допомогою спеціальної схеми справедливого переходу, що є другим джерелом фінансування Механізму справедливого переходу, а також третім джерелом фінансування Механізму у формі кредитування державного сектору. Очікується, що внесок ЄІБ в Інвестиційний план «Європейська зелена угода» складе близько 250 млрд євро у вигляді мобілізованих інвестицій у рамках мандатів ЄС (тобто в рамках інструментів ЄС та за рахунок бюджету ЄС).

Крім того, ЄІБ оголосив про подвоєння своєї кліматичної цілі з 25% у цьому році до 50% до 2025 року. Це складає в цілому 1 трлн євро інвестицій на наступне десятиліття, що включає власні фінансові операції ЄІБ, а також операції в рамках мандатів ЄС.

Який взаємозв'язок між Інвестиційним планом «Європейська зелена угода» та InvestEU?

Програма InvestEU була запропонована у червні 2018 року в рамах майбутнього довгострокового бюджету ЄС. Програма є частиною Інвестиційного плану «Європейська зелена угода» та доповнює його.

У межах InvestEU щонайменше 30% мобілізованих інвестицій будуть надані для проектів з питань клімату та навколишнього середовища. Програма також зробить свій внесок у Механізм справедливого переходу за допомогою нової спеціальної схеми InvestEU, яка забезпечить 45 млрд євро на стабільні інвестиції в регіонах, які зазнали найбільшого впливу внаслідок переходу.

InvestEU також відіграватиме важливу роль у просуванні практик сталого розвитку серед державних та приватних фінансистів та організаторів проектів, встановлюючи стандарти для моніторингу кліматичних інвестицій та оцінюючи екологічні та соціальні наслідки проектів.

Нарешті, програма InvestEU надаватиме технічну допомогу та консультативну підтримку через Консультативний центр InvestEU. Це допоможе розробникам проектів у державному та приватному секторах визначати, розробляти та реалізувати інвестиційні проекти у галузі навколишнього середовища. Одночасно з цим, портал InvestEU продовжить пропонувати безкоштовний та простий у використанні Інтернет-інструмент, який забезпечує наочність та можливості для контактів з інвесторами в усьому світі для підприємств ЄС та організаторів проектів, що шукають фінансування.

Які проекти будуть фінансуватися в рамках Інвестиційного плану «Європейська зелена угода»? Хто може отримати допомогу?

Проекти, що фінансуються в рамках Інвестиційного плану «Європейська зелена угода», сприятимуть досягненню цілей Європейської зеленої угоди, появі нової чистої енергії та кругової економіки та створенню високоякісних робочих місць для конкурентоспроможної європейської економіки в ногу з 21 століттям.

Кошти та програми, що сприяють Інвестиційному плану «Європейська зелена угода» (наприклад, InvestEU або Фонд справедливого переходу), забезпечать цільове фінансування для широкого кола проектів. Як невеликі проекти (наприклад, енергетичне оновлення житлових будинків), так і більш масштабні проекти (наприклад, встановлення мережі зарядних станцій для електромобілів) виграють від спеціальних програм та продуктів. Інвестиційна підтримка буде адаптована до рівня ризику конкретних проектів.

Вивчення прикладів сталих інвестиційних проектів, що підтримуються в рамках Інвестиційного плану для Європи, дає уявлення про тип проектів, які можуть фінансуватися в рамках InvestEU як частині Інвестиційного плану «Європейська зелена угода». Такі проекти включають модернізацію послуг централізованого опалення у Будапешті, підтримку встановлення сонячних батарей у приватних будинках та підвищення енергоефективності промислових підприємств у Литві або модернізацію електро- і теплопостачання в Загребі.

Механізм справедливого переходу фокусуватиме увагу на соціально-економічних витратах, пов’язаних з переходом у регіонах, які зазнали найбільшого впливу, та фінансуватиме проекти, спрямовані на створення нових робочих місць через підтримку бізнесу, допомогу у пошуку роботи та перекваліфікації для тих, хто втратив роботу в результаті переходу, а також проекти з оновлення будівель та інвестицій в енергію з відновлюваних джерел, регіональні теплові мережі та стабільний транспорт.

Що робитиме Комісія, щоб мати достатньо якісних проектів для фінансування?

Однією з головних проблем практичної реалізації Інвестиційного плану «Європейська зелена угода» буде розробка портфеля інвестиційних проектів, що відповідають стратегічним цілям ЄС. Наявність таких інвестиційних проектів все ще не користується попитом. Надання технічної допомоги та консультаційної підтримки на всіх рівнях державного управління сприятиме визначенню та підготовці сталих проектів та зміцненню потенціалу серед організаторів проектів.

У рамках цих зусиль Програма підтримки структурних реформ надаватиме технічну допомогу державам-членам ЄС у плануванні та реалізації реформ, що сприяють розвитку. Що стосується організаторів проектів, Консультативний центр InvestEU та консультаційні ініціативи, розроблені в рамках програми InvestEU, підтримуватимуть визначення, підготовку, розробку, структурування, придбання та реалізацію інвестиційних проектів. Комісія також забезпечить координацію підтримки державного управління та підтримку кожного проекту. Це може включати допомогу у поєднанні різних варіантів фінансування в загальних регіональних планах.

Що стосується Механізму справедливого переходу, Комісія спочатку допоможе державам-членам та регіонам у розробці територіальних планів справедливого переходу. Потім Платформа справедливого переходу підтримає створення портфеля проектів у регіонах, які зазнали найбільшого впливу від переходу.

Як Комісія контролюватиме, наскільки сталими є інвестиції?

Досягнення амбіційних кліматичних цілей Союзу підтримуватиметься надійною системою звітування та моніторингу, що базується на конкретних методологіях, які використовуються у рамках відповідних програм.

Загалом, Комісія щорічно проводитиме саміт з питань сталого інвестування з усіма зацікавленими сторонами. Зустріч дасть можливість переглянути прогрес у всіх сферах Інвестиційного плану «Європейська зелена угода» та визначити нові напрямки дій.

Як буде застосовуватися таксономія ЄС у контексті Інвестиційного плану «Європейська зелена угода»?

Комісія вітає нещодавню політичну угоду, досягнуту законодавцями щодо регламенту про встановлення нормативної бази для сприяння сталим інвестиціям, включаючи таксономію ЄС. Це допоможе зрозуміти у приватному секторі, що таке зелені інвестиції, і створить основу для створення загальноєвропейської системи класифікації для екологічно сталої економічної діяльності. До кінця 2020 року Комісія підготує таксономію для кліматичної сфери, а до кінця 2021 року – систематику для всіх інших екологічних цілей.

Таксономія ЄС буде включена у методологію кліматичного моніторингу InvestEU, яку використовуватимуть партнери-виконавці InvestEU.

Комісія також вивчить, яким чином таксономія ЄС може використовуватися державним сектором у контексті Європейської зеленої угоди за межами InvestEU.

Як Інвестиційний план «Європейська зелена угода» допоможе людям та регіонам, які зазнали найбільшого впливу від переходу?

У міру того, як ЄС рухатиметься до кліматичної нейтральності, не всі держави-члени чи регіони починають з однієї позиції. Деякі з них повинні пройти довший шлях, ніж інші, щоб досягти кліматичних цілей. Крім того, деякі регіони зазнають більшого впливу від переходу, ніж інші, особливо регіони, де робочі місця залежать від викопних видів палива, включаючи вугілля, лігніт, торф і нафтові сланці, або інтенсивні вуглецеві промислові процеси, внаслідок яких виділяються парникові гази.

Трансформація цих регіонів буде важливою для досягнення нейтральності вуглецю. Зелений перехід повинен ставити людей на перше місце і приділяти особливу увагу регіонам, секторам та працівникам, які зіткнуться з найбільшими проблемами. Перехід має бути успішним для всіх, або він не буде успішним взагалі.

Для забезпечення справедливого переходу з урахуванням занепокоєнь держав-членів, регіонів, підприємств та працівників, які зазнали найбільшого впливу, Комісія пропонує створити Механізм справедливого переходу з метою надання цілеспрямованої підтримки.

Що таке Механізм справедливого переходу та як він буде фінансуватися?

Хоча Інвестиційний план «Європейська зелена угода» розглядає шляхи підтримки Зеленої угоди в цілому, Механізм справедливого переходу, зокрема, орієнтований на регіони, які зазнають найбільшого впливу від переходу. Це забезпечить ефективність переходу до кліматичної нейтральності в інтересах кожного.

Механізм справедливого переходу побудований на трьох основних джерелах фінансування:

 • Фонд справедливого переходу: новий фонд одержить 7,5 млрд євро коштів ЄС, додатково до пропозиції Комісії щодо наступного довгострокового бюджету ЄС. Для Фонду підготовлена нова законодавча пропозиція, представлена разом з Інвестиційним планом «Європейська зелена угода». Кожна держава-член співставлятиме кожен євро з Фонду справедливого переходу з коштами від 1,5 євро до 3 євро з Європейського фонду регіонального розвитку та Європейського соціального фонду. Ці кошти з бюджету ЄС будуть також доповнені національним співфінансуванням відповідно до правил політики згуртованості. У сукупності це забезпечить фінансування у розмірі від 30 до 50 млрд євро на період 2021-2027 років. Фонд переважно надаватиме гранти регіонам, де багато людей працюють у секторі видобутку вугілля, лігніту, нафтового сланцю і торфу, або регіонам, в яких є галузі з високими викидами парникових газів. Наприклад, це допоможе працівникам розвивати навички та компетенції для майбутнього ринку праці та МСП, а також підтримає нові економічні можливості для створення робочих місць у цих регіонах. Це також допоможе підтримувати інвестиції у перехід на екологічно чисту енергію, наприклад підвищення енергоефективності.
 • Спеціальна схема справедливого переходу в рамках InvestEU, яка дозволить мобілізувати до 45 млрд євро інвестицій. Вона залучатиме приватні інвестиції, які принесуть користь цим регіонам і допоможуть їх економікам знайти нові джерела зростання. Наприклад, сюди можуть відноситися проекти декарбонізації, економічної диверсифікації регіонів, енергетичної, транспортної та соціальної інфраструктури. Схема функціонуватиме відповідно до принципів, які визначають InvestEU, і частина фінансування в рамках InvestEU буде спрямована на цілі справедливого переходу. Ціль інвестицій у розмірі 45 млрд євро відповідає забезпеченню близько 1,8 млрд євро з бюджету ЄС для програми InvestEU.
 • Кредитування державного сектора Європейським інвестиційним банком, що фінансується з бюджету ЄС, для мобілізації інвестицій у розмірі від 25 до 30 млрд євро. Воно буде використовуватися для пільгових позик державному сектору, наприклад, для інвестицій в енергетичну і транспортну інфраструктуру, мережі централізованого теплопостачання та ремонт будівель. Кредитування покладатиметься на внесок у розмірі 1,5 млрд євро з бюджету ЄС, а також на кредитування ЄІБ у розмірі 10 млрд євро на власний ризик. Комісія надасть законодавчу пропозицію щодо створення цього нового кредитування державного сектору у березні 2020 року.

Механізм справедливого переходу – це більше, ніж фінансування: спираючись на платформу справедливого переходу, Комісія надаватиме технічну допомогу державам-членам, регіонам та інвесторам і забезпечить участь постраждалих громад, місцевих органів влади, соціальних партнерів та неурядових організацій. Платформа забезпечить двосторонній та багатосторонній обмін досвідом з отриманих уроків та найкращих практик у всіх зацікавлених секторах. Комісія також сприятиме інвестуванню у перехід, гарантуючи, що регулятивна база надає відповідні стимули.

Як держави-члени ЄС можуть отримати підтримку від Механізму справедливого переходу?

Три джерела фінансування будуть пов'язані «територіальними планами справедливого переходу». Беручи до уваги аналіз Комісії в рамках Європейського семестру, держави-члени розроблять один або декілька територіальних планів справедливого переходу, в яких окреслюється процес переходу до 2030 року відповідно до національних планів в області енергетики та клімату та переходу до кліматично нейтральної економіки. Територіальні плани справедливого переходу визначають найбільш постраждалі території, які потребують підтримки. Плани для кожної з цих територій визначатимуть соціальні, економічні та екологічні питання та окреслюватимуть потреби та заходи економічної диверсифікації, перепідготовки та відновлення навколишнього середовища, якщо доцільно.

Схвалення Комісією планів відкриє можливості для спеціального фінансування з Фонду справедливого переходу (джерело фінансування 1 Механізму справедливого переходу), а також з боку InvestEU (джерело фінансування 2) та кредитування державного сектору, наданого ЄІБ (джерело фінансування 3). Проекти в регіонах із затвердженим планом справедливого переходу або проекти, безпосередньо вигідні для цих регіонів (навіть якщо вони не реалізуються в самих регіонах), можуть скористатися спеціальною схемою InvestEU та кредитуванням державного сектору , але лише тоді, коли фінансування за межами територій справедливого переходу підтримує їх перехід. Це особливо актуально для проектів транспортної або енергетичної інфраструктури, які покращують сполученість цих територій.

Території, які отримують підтримку від Фонду справедливого переходу, також зможуть скористатися спеціальним механізмом технічної допомоги, створеним за ініціативою Комісії.

Які країни отримають вигоду від підтримки Фонду справедливого переходу та як будуть розподілятися кошти на них?

Фонд справедливого переходу надаватиме підтримку всім державам-членам ЄС. Ця пропозиція призначена для Союзу 27 держав-членів, враховуючи намір Великобританії вийти з Європейського Союзу.

Виділення коштів Фонду справедливого переходу буде відображати можливості держав-членів фінансувати інвестиції, необхідні для подолання переходу до кліматичної нейтралітету. Метод розподілу повинен враховувати таке:

 • масштабність проблеми переходу у регіонах з найбільшими викидами вуглецю, що виділяють парникові гази;
 • соціальні виклики у світлі можливої втрати промислових робочих місць, видобуток нафтових сланців, вугілля, лігніту і торфу та необхідність подальшої перепідготовки працівників;
 • рівень економічного розвитку держав-членів та відповідна інвестиційна спроможність.

Держави-члени будуть доповнювати свій розподіл Фонду справедливого переходу своїми ресурсами в рамках Європейського фонду регіонального розвитку та Європейського соціального фонду+ через механізм передачі. Вони також виділятимуть національні ресурси для поповнення ресурсів Союзу у вигляді співфінансування відповідно до правил політики згуртованості. Рівень співфінансування Союзу буде встановлений відповідно до категорії регіону, в якому розташовані визначені території. Таким чином, загальний обсяг ресурсів Фонду справедливого переходу сягне від 30 до 50 млрд євро.

Як підтримка InvestEU та кредитної лінії державного сектору доповнить Фонд справедливого переходу?

Підтримка, яка надається через Фонд справедливого переходу буде доповнена спеціальною схемою справедливого переходу в рамках InvestEU. Ця схема підтримуватиме ширший спектр інвестицій, зокрема, сприяючи переходу шляхом підтримки низьковуглецевої та стійкої до клімату діяльності, наприклад, інвестицій у відновлювані джерела енергії та схем енергоефективності. Ця схема також зможе залучити фінансування для проектів енергетичної і транспортної інфраструктури, включаючи інфраструктуру газопостачання і централізоване опалення, а також проекти декарбонізації, економічну диверсифікацію регіонів та соціальну інфраструктуру. Крім того, нова кредитна лінія державного сектору, створена разом з ЄІБ, забезпечить субсидійоване фінансування місцевим органам влади на користь відповідних регіонів. Схема InvestEU та кредитна лінія державного сектору підтримуватимуть не лише інвестиції у проекти на територіях справедливого переходу, але й у проекти, які безпосередньо сприяють переходу в цих регіонах.

Яка роль групи Європейського інвестиційного банку в Інвестиційний план «Європейська зелена угода» та Механізм справедливого переходу?

Група Європейського інвестиційного банку є важливим партнером Європейської комісії. Група ЄІБ бере участь у Механізмі справедливого переходу двома способами:

 • По-перше, це основний партнер з фінансування, який має 75% гарантії, що забезпечує підтримку InvestEU, яка є основою Інвестиційного плану «Європейська зелена угода». Крім того, Механізм справедливого переходу включатиме спеціальну схему справедливого переходу у рамках програми InvestEU для отримання додаткових інвестицій на користь найбільш постраждалих регіонів. Діють загальні положення та умови InvestEU, і ЄІБ продовжить залишатись привілейованим партнером.
 • По-друге, ЄІБ сприятиме кредитуванню державного сектору для підтримки національних та регіональних органів влади за допомогою позик з низькими відсотками. З внеском з бюджету ЄС у розмірі 1,5 млрд євро та кредитуванням ЄІБ у розмірі 10 млрд євро на власний ризик, кредитування державного сектору може мобілізувати від 25 до 30 млрд євро державних інвестицій протягом 2021-2027 років. Вона буде використана, серед іншого, для інвестицій в енергетичну і транспортну інфраструктуру, мережі централізованого опалення, реконструкцію та утеплення будівель.

Як InvestEU сприятиме справедливому переходу? Чи відкладете ви для цього частину гарантії бюджету? Чи потрібно буде відновлювати Регламент разом із законодавцями?

Регламент InvestEU не буде відновлений. Частина фінансування в рамках InvestEU буде сфокусована на цілях справедливого переходу. Це може призвести до інвестицій у розмірі до 45 млрд євро на період 2021-2027 років на підтримку переходу у відповідних регіонах, спрямовану на відображення характерного для країни коефіцієнта розподілу в рамках Фонду справедливого переходу. Однак кінцеве призначення InvestEU і надалі буде залежати від попиту та портфеля проектів, з можливістю поглинати кошти з постраждалих регіонів, що має вирішальне значення для досягнення цілей. Загальна ціль у 45 млрд євро відповідає забезпеченню близько 1,8 млрд євро з бюджету ЄС для програми InvestEU.

Для уникнення зайвих обмежень на постачання проектів, InvestEU буде підтримувати не лише інвестиції у проекти на територіях справедливого переходу (регіони, що мають затверджений план переходу відповідно до Регламенту Фонду справедливого переходу), а й у проекти, які є безпосередньо корисними для цих регіонів. Це стосується, зокрема, проектів транспортної та енергетичної інфраструктури, які покращують сполученість територій справедливого переходу. Порівняно з Фондом справедливого переходу, можна буде також інвестувати у більш широкий спектр проектів відповідно до більшого обсягу прийнятності інвестицій в рамках InvestEU. InvestEU підтримуватиме фінансування, зокрема, проектів декарбонізації, економічної диверсифікації регіонів та соціальної інфраструктури, а також проектів енергетичної і транспортної інфраструктури, включаючи інфраструктуру газопостачання та централізованого опалення.

Як працюватиме механізм кредитування державного сектору у межах групи ЄІБ? Хто буде бенефіціарами?

Механізм кредитування буде орієнтований саме на регіони, які зазнали найбільшого впливу від переходу. Точне географічне покриття буде таким самим, як у схемі справедливого переходу InvestEU (джерело фінансування 2 Механізму справедливого переходу), тобто проекти у регіонах із затвердженими планами справедливого переходу, а також проекти, які мають пряму користь для цих регіонів.

Будуть підтримуватися інвестиції в різні сектори, такі як енергетична і транспортна інфраструктура, мережі централізованого теплопостачання, заходи з енергоефективності, включаючи реставрацію будівель, а також соціальну інфраструктуру та інші сектори.

Підтримка в рамках фонду кредитування державного сектору є вигідною для проектів, які не приносять доходу, інакше вони не будуть фінансуватися. З цієї причини це фінансування доповнить продукти, запропоновані спеціальною схемою справедливого переходу InvestEU.

Комісія представить законодавчу пропозицію щодо такого нового кредитування державного сектору у березні 2020 року.

Європейська комісія

Переклад "Української енергетики"


 index 280%d1%85360 web