Banner map 990%d1%8590

Міненергетики пропонує звільнити від оподаткування енергію з біопалива

09 квітня 2021

Це має стимулювати заміщення газу біопаливом. Поточний підхід не відповідає міжнародній практиці. Біопаливо вважається СО2-нейтральним, при його спалюванні утворюється стільки двоокису вуглецю, скільки поглинається рослинами під час росту

Міністерство енергетики України пропонує звільнити від оподаткування, зокрема - встановити нульову ставку екологічного податку, для установок, які внесено до реєстру установок, що використовують виключно біопаливо. Законопроект «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо встановлення нульової ставки податку за викиди двоокису вуглецю для установок, якими здійснюються такі викиди в результаті спалювання біопалива» оприлюднено на сайті Міненергетики для публічного обговорення.

"Ухвалення законопроекту сприятиме збільшенню виробництва енергії з біопалива в Україні та подальшому переходу підприємств з викопних видів палива (вугілля, газу, торфу) на використання цього різновиду палива, що виробляється з біологічно відновлюваних джерел органічного походження", - йдеться у пояснювальній записці до проекту.

Так, законопроектом запропоновано встановити нульову ставку екологічного податку для установок, які внесено до реєстру установок, що використовують виключно біопаливо. Це має стимулювати заміщення газу біопаливом.

Передбачається створення та ведення реєстру установок, що використовують біопаливо як єдиний вид палива, буде здійснюватись Державним агентством з енергоефективності та енергозбереження у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів.

Загалом, прийняття запропонованих змін сприятиме:
- створенню реєстру установок, що працюють виключно на біопаливі;
- забезпеченню виконання положень Енергетичної Стратегії, міжнародних зобов’язань;
- звільненню від оподаткування та створенню умов для подальшого стимулювання виробництва енергії з біопалива;
- скороченню споживання імпортного газу та забезпеченню незалежності населення від дедалі вищих тарифів на опалення завдяки розвитку ринку біоенергетичних технологій і необхідної інфраструктури, що дозволяє повною мірою використовувати потенціал місцевої біомаси;
- зменшенню собівартості виробленої енергії, що дасть можливість зменшити тариф для споживача (≈ на 10%);
- створенню нових робочих місць на суміжних ринках;
- надходженню до бюджетів всіх рівнів від збільшення виробництва енергії та від діяльності на суміжних ринках;
- залучення інвестицій у сферу використання біопалива;
- зниження рівня викидів СО2 в атмосферу шляхом заміщення газового обладнання котельнями, що працюють на біопаливі.

Як наголошують в Міненергетики, поточний підхід не відповідає міжнародній практиці.

Наразі підприємства та інші суб'єкти господарювання, які спалюють біопаливо на стаціонарних джерелах забруднення, так само сплачують податок за викиди двоокису вуглецю у розмірі 10 грн за тонну, які й інші суб’єкти господарювання, які спалюють інші енергоносії і здійснюють викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря.

Проте такий стан речей не відповідає світовій практиці. Згідно з Методологією механізму чистого розвитку Рамкової конвенції Організації Об'єднаних Націй про зміну клімату, біопаливо вважається СО2-нейтральним паливом, адже при його спалюванні двоокису вуглецю утворюється стільки, скільки було поглинуто рослинами під час росту.

У всіх країнах-членах ЄС податки на викиди двоокису вуглецю під час виробництва енергії також не застосовуються. Наприклад, у Данії стягуються податки на виробництво, переробку, зберігання викопних палив для опалення, зокрема енергетичний податок на нафтопродукти, вугілля, лігніт і кокс чи податок на СО2 з окремих енергопродуктів, однак біопалива звільнені від оподаткування. Схожа ситуація у Швеції та Великобританії, де податком обкладаються викопні палива, але звільнено від оподаткування біопаливо.

Зауваження та пропозиції до проекту Закону приймаються в письмовому вигляді та електронною поштою протягом місяця, до 8 травня 2021 року, за адресою: Міністерство енергетики України, 01601 вул. Хрещатик, 30; е-mail: [email protected].

Публічне обговорення законопроекту триватиме місяць.


 index 280%d1%85360 web