990%d1%8590 2 %281%29

Парламент повернув до комітету законопроект про користування надрами

03 лютого 2021

Альтернативний законопроект N 4187-1 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо спрощення надрокористування" Верховна Рада зняла з розгляду

Верховна Рада не ухвалила за основу законопроект №4187 щодо підтримки розвитку вітчизняних галузей надрокористування. За повернення законопроекту до комітету для підготовки на повторне перше читання проголосувало 257 нардепів.

Нагадаємо, 5 жовтня 2020 р. було зареєстровано проєкт закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підтримки розвитку вітчизняних галузей надрокористування №4187.

Законопроектом запроваджується Інтерактивна карта корисних копалин України — інформаційний ресурс, розміщений на офіційному веб-сайті зазначеного органу в мережі Інтернет, що відображає відомості про Державний фонд надр України, у тому числі про Державний фонд родовищ корисних копалин на основі Державного кадастру родовищ корисних копалин та їх проявів та відомості про межі земельних ділянок на основі Державного земельного кадастру. Інтерактивна карта містить інформацію про надра, відомості про спеціальний дозвіл та іншу інформацію.

Ще однією революційною зміною може стати надання власнику спеціального дозволу (крім державних підприємств) можливості продавати, використовувати у вигляді застави або в інший спосіб відчужувати права, надані йому спецдозволом, іншій юридичній чи фізичній особі, у т. ч. передавати їх до статутного капіталу створюваного за його участю суб'єкта господарювання, а також вносити як вклад у спільну діяльність. У такому разі всі права та обов'язки надрокористувача в повному обсязі переходять до нового власника з дати видачі нового спецдозволу.
Геологічне вивчення в проекті замінюється на комплексний (наскрізний) спецдозвіл, у рамках якого дозволяється поєднувати розвідку корисних копалин з їх видобуванням.

Зміни також вносяться у строки користування надрами. Зокрема, з прийняттям законопроекту в теперішній редакції надра будуть надаватися у користування на коротко- та довгострокові періоди. При цьому заявник буде уповноважений самостійно вказати строк, на який, у межах визначених законом строків, він має намір отримати дозвіл.

Законопроект також визначає вичерпний перелік умов отримання спеціального дозволу на користування надрами і встановлює процедуру його отримання. Водночас змінюються умови та підстави припинення права користування надрами. Зокрема, право користування надрами припиняється у зв'язку із закінченням встановленого строку або шляхом анулювання спеціального дозволу, що є новелою у галузі надрокористування.

Встановлюється початкова ціна продажу на електронному аукціоні дозволів на ділянки надр, де відсутні затверджені у встановленому порядку запаси корисних копалин та де такі запаси затверджені.

Визначаються особливості проведення продажу спеціального дозволу на користування надрами за результатами електронного аукціону.
Унормовуються на рівні закону визначення вартості вторинної та первинної геологічної інформації та правила доступу до первинної геологічної інформації, що є власністю держави.

Скасовується гірничий відвід для об'єктів, розробка яких здійснюється не підземним способом.

Встановлюються обмеження щодо права бути надрокористувачем для громадян держави-агресора або юридичних осіб, які зареєстровані на території держави-агресора, юридичних осіб, кінцевими бенефіціарами яких є громадяни держави-агресора, фізичних та юридичних осіб, стосовно яких застосовано спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції) відповідно до Закону України «Про санкції». Іноземці та особи без громадянства, іноземні юридичні особи (в т. ч. через зареєстровані в Україні представництва) набувають право користування надрами на тих же підставах, що і громадяни України та юридичні особи, зареєстровані в Україні.

Як відомо, у Верховній Раді знаходиться також альтернативний законопроект N 4187-1 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо спрощення надрокористування", який було розроблено експертами Виконавчого комітету реформ Національної ради реформ України на виконання рішення Національної ради реформ від 29 вересня 2020 року під головуванням президента Володимира Зеленського. Під час голосування 3 лютого 2021 року законопроект був знятий з розгляду.


 index 280%d1%85360 web