Banner map 990%d1%8590

Суд визнав дискримінацією невиплату дивідендів "Укрнафтою"

03 липня 2018

Господарський суд Києва визнав наявність дискримінації по відношенню до фізичних осіб - акціонерів ПАТ "Укрнафти", що є власниками пакету акцій менше 1% статутного капіталу, при виплаті належних їм дивідендів.

Згідно з ухвалою, "Укрнафта" має змінити порядок виплати дивідендів акціонерам та усунути виявлені недоліки.  Відповідна ухвала суду оприлюднена в Єдиному реєстрі судових рішень.

"Винести на адресу Наглядової ради ПАТ "Укрнафта" окрему ухвалу щодо виявлених ознак дискримінації акціонерів ПАТ "Укрнафта", які володіють пакетом акцій менше 1% статутного капіталу, при виплаті дивідендів товариства з метою усунення недоліків (дискримінації акціонерів у залежності від обсягу пакету акцій при виплаті дивідендів) у діяльності ПАТ "Укрнафта". Встановити термін для виконання вказівок, зазначених в п. 1 окремої ухвали, 30 днів з моменту її одержання", - йдеться у рішення суду.

Також, Господарський суд постановив поінформувати Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини про виявлені факти дискримінації.

"Винести на адресу Уповноваженої Верховної Ради України з прав людини окрему ухвалу щодо виявлених ознак дискримінації акціонерів ПАТ "Укрнафта", які володіють менше 1% статутного капіталу, при виплаті дивідендів товариства, з метою забезпечити здійснення контролю та проведення моніторингу дотриманням принципу недискримінації щодо виплати дивідендів акціонерів ПАТ "Укрнафта", які володіють пакетом акцій менше 1% статутного капіталу, по відношенню до акціонерів такого товариства, які володіють пакетом акцій більше 1% статутного капіталу", - зазначається в резулятивній частині рішення.

Так, у ході розгляду справи, судом було встановлено, що відповідачем починаючи з 2010 року не здійснюється виплата дивідендів міноритарним власникам цінних паперів.

"Суд відзначив, що має місце ситуація, за якої з групою осіб (акціонерами ПАТ "Укрнафта", які володіють менше 1% статутного капіталу) поводяться менш прихильно, ніж з іншою групою осіб (акціонерами ПАТ "Укрнафта", які володіють більше 1% статутного капіталу) в аналогічній ситуації при виплаті дивідендів товариства, і підстави вважати, що таке поводження має правомірну, об'єктивно обгрунтовану мету, способи досягнення якої є належними та необхідними, відсутні. Наведене свідчить про існування ознак дискримінації у викладеній судом сфері суспільних відносин. Суд вбачає нерівність між правами та можливостями акціонерів - для акціонерів, які сукупно володіють пакетом акцій близько 90% статутного капіталу наявні кошти для виплати дивідендів (суд враховує, що з пояснень представників частині виплати припиняється шляхом зарахування зустрічних однорідних вимог, проте в такому випадку наявний боржник товариства, який має відповідні зобов'язання перед ПАТ "Укрнафта", які могли б бути виконані примусово в судовому порядку), а для акціонерів, які сукупно володіють пакетом акцій менше 10% статутного капіталу - кошти для виплати відсутні. Враховуючи, що розмір дивідендів прямо пропорційний пакету акцій, то нелогічним є те, що емітент знаходить кошти для виплати 90% загальної суми дивідендної виплати, та зазначає про відсутність 10% такої суми", - зазначається в рішенні суду.

Суд також встановив, що порядок виплати дивідендів акціонерам ПАТ «Укрнафта» є незаконним, оскільки його метою є створення формальних перешкод для отримання акціонерами дивідендів з метою відстрочки виплати грошових коштів та/або збагачення за рахунок невитребування акціонерами дивідендів протягом трьох років.

"Велика кількість фізичних осіб-акціонерів ПАТ "Укрнафта" набула у власність акції відповідача у зв'язку з багаторічною працею у структурних підрозділах відповідача, які розташовуються порівняно віддалено від обласних центрів. Зокрема, за поясненнями позивача в судових засіданнях, які не спростовувались відповідачем, він пропрацював десятки років у відокремленому підрозділі ПАТ "Укрнафта". На жаль, суд констатує, що наведені особи як правило не володіють інформацією щодо порядку реалізації своїх корпоративних прав, або рівень такої обізнаності є низьким, в той час як дії відповідача свідчать про зловживання ним низькою правовою свідомістю людей, які своєю працею створили компанію, ставши в подальшому її акціонерами", - йдеться в судовій ухвалі.


 index 280%d1%85360 web