Banner map 990%d1%8590

Торги на спотовому ринку е/е у періоди дії НС в ОЕС не проводитимуться

20 грудня 2022

У періоди дії надзвичайних ситуацій (НС) в Об'єднаній енергосистемі (ОЕС) України торги електроенергією на спотовому ринку проводитись не будуть, результати попередніх торгів анулюються.

Такий порядок закріплено постановою Нацкомісії, яка здійснює держрегулювання у сферах енергетики та комуслуг (НКРЕКП), №1689 від 17 грудня 2022 року.

Постановою внесені відповідні зміни до постанови НКРЕКП від 25 лютого 2022 року №332 "Про забезпечення стабільного функціонування ринку електричної енергії, у тому числі фінансового стану учасників ринку електричної енергії на період дії в Україні військового стану", а саме:

пункт 1 доповнено новим підпунктом: ОР надавати уповноваженому банку платіжні вимоги на платіжні доручення на переказ сум коштів, визначених як зобов’язання ОР з оплати за куплену на торгах електричну енергію, з поточного рахунка із спеціальним режимом використання ОР до 15:30 доби, наступної за добою постачання;

пункт 2 викладений у такій редакції: у торгові дні d, у які ОЕС України перебуває у надзвичайній ситуації надати такі настанови:

1) ОСП (у ролі АР): здійснювати анулювання зареєстрованих за двосторонніми договорами обсягів електричної енергії та акцептованих пропозицій на балансуючу електричну енергію ППБ починаючи з дня, у якому ОСП оголошено про настання надзвичайної ситуації в ОЕС України, та до першого дня (включно), після оголошення ОСП про припинення надзвичайної ситуації в ОЕС України.

Незалежно від тривалості надзвичайної ситуації в ОЕС України, починаючи з дня, у якому ОСП оголошено про настання надзвичайної ситуації в ОЕС України, та до першого дня (включно), після оголошення ОСП про припинення надзвичайної ситуації в ОЕС України при розрахунку плати за небаланс використовувати значення середньоарифметичної ціни РДН у відповідному розрахунковому періоді за попередні 30 днів, у які ОЕС України не перебувала в надзвичайній ситуації.

Списання/нарахування за небаланси е/е для СВБ у торгові дні d, починаючи з дня, у якому ОСП оголошено про настання надзвичайної ситуації в ОЕС України, та до першого дня (включно), після оголошення ОСП про припинення надзвичайної ситуації в ОЕС України, здійснюється за ціною, розрахованою згідно з цим підпунктом;

забезпечити формування та виставлення рахунків за небаланси е/е за торгові дні d, починаючи з дня, у якому ОСП оголошено про настання надзвичайної ситуації в ОЕС України, та до першого дня (включно), після оголошення ОСП про припинення надзвичайної ситуації в ОЕС України, не пізніше четвертого робочого дня, що є наступним за днем оголошення ОСП про припинення надзвичайної ситуації в ОЕС України;

при розрахунку значення максимального обсягу небалансу е/е для учасників ринку mp, що входять до балансуючої групи СВБ gr, за один день за попередні 30 днів перед торговим днем d (Wimbgr, d, z), не використовувати значення обсягу небалансу е/е для учасників ринку mp, що входять до балансуючої групи СВБ gr, що склався у кожному з торгових днів d, починаючи з дня, у якому ОСП оголошено про настання надзвичайної ситуації в ОЕС України, та до першого дня (включно), після оголошення ОСП про припинення надзвичайної ситуації в ОЕС України;

першочергово та до повного виконання фінансових зобов'язань ОСП, що виникли починаючи з дня, у якому ОСП оголошено про настання надзвичайної ситуації в ОЕС України, та до першого дня (включно), після оголошення ОСП про припинення надзвичайної ситуації в ОЕС України, спрямовувати кошти, що надходять на поточні рахунки зі спеціальним режимом використання ОСП;

2) ОР:

здійснити анулювання результатів торгів на РДН та ВДР на добу постачання, у якій ОЕС України перебуває в надзвичайній ситуації;

здійснити повернення учасникам РДН/ВДР, обсяги купівлі яких було акцептовано за результатами торгів на РДН та ВДР, що були анульовані, суми коштів, що визначається як добуток акцептованого обсягу купівлі на РДН та ВДР та ціни відповідного акцептованого обсягу;

не проводити торги на РДН;

не проводити торги на ВДР починаючи з дня, у якому ОСП оголошено про настання надзвичайної ситуації в ОЕС України, та до 23:00 першого дня (включно), після оголошення ОСП про припинення надзвичайної ситуації в ОЕС України..

Постанова набирає чинності з дня її прийняття.

 


 index 280%d1%85360 web