Banner map 990%d1%8590

Україна та Європейський зелений курс №5

17 квітня 2023

Квартальний огляд №5 (січень-березень 2023 року). Основні тенденції та висновки

Україна та Європейський зелений курс №5

Перший квартал 2023 року відзначився значним прискоренням реформування законодавства ЄС у відповідності до цілей Європейського зеленого курсу (ЄЗК). Зокрема, це стосувалося заходів із впровадження ВДЕ, підвищення енергоефективності, розробки законодавства щодо водню та інших відновлюваних газів, регулювання промислових викидів, посилення кліматичної політики та дипломатії ЄС. Також, ЄС визначився із новим стратегічним підходом до розвитку промисловості та підвищення конкурентоздатності європейських виробників кліматично нейтральних технологій.

Ці заходи свідчать про чіткий перехід від політики подолання надзвичайної ситуації, що мала місце протягом 2022 року із початку російського вторгнення в Україну, до політики інтенсивного переходу до кліматичної нейтральності, що, зокрема, полягає у посиленні наявних цілей та амбіцій ЄС. Зазначені події в ЄС також відзначатимуться на співпраці з Україною та вимагатимуть посилення виконання попередніх зобов’язань в імплементації законодавства ЄС та врахування останніх тенденцій у розвитку політик ЄЗК.

Тим часом, в Україні також спостерігалась деяка активізація реформування сфер, пов’язаних із ЄЗК, зокрема, ініціатив та рішень стосовно підтримки ВДЕ, заходів енергоефективності, міжнародної співпраці та кліматичної політики. Важливим є започаткування урядом України первинної оцінки імплементації законодавства ЄС. Ці кроки, безумовно, важливі у створенні передумов для подальшого процесу вступних переговорів, а також виконання поточних зобов’язань України у рамках Угоди про Асоціацію та Договору про заснування Енергетичного Співтовариства.

Водночас, ефективність цих заходів напряму залежить від системності їх впровадження, а також урахування не лише поточних зобов’язань, а й нових тенденцій у розвитку законодавства та політик ЄС. Наявність такого системного підходу до впровадження принципів ЄЗК в Україні також є необхідним для ефективного зеленого повоєнного відновлення та залучення інвестицій, інших форм підтримки з боку ЄС.

Завантажити документ

Публікація підготовлена за фінансової допомоги Європейського Союзу у межах проєкту "Інтеграція сталого розвитку в Україні відповідно до Європейського зеленого курсу". Проєкт реалізується консорціумом громадських організацій, зокрема, ГО "РЕСУРСНО-АНАЛІТИЧНИЙ ЦЕНТР "СУСПІЛЬСТВО І ДОВКІЛЛЯ", ДОБРОВІЛЬНЕ ОБ’ЄДНАННЯ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ-АСОЦІАЦІЯ "ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІ МІСТА УКРАЇНИ", ГО "УКРАЇНСЬКА АКАДЕМІЯ ЛІДЕРСТВА", ГО "ЖІНОЧИЙ ЕНЕРГЕТИЧНИЙ КЛУБ УКРАЇНИ", ГО "ДЗИҐА", ГО "ПЛАТО" під загальною координацією ГО "ДІКСІ ГРУП".

Зміст публікації є виключною відповідальністю ГО "ДІКСІ ГРУП" і за жодних обставин зміст не може вважатись таким, що відображає позицію Європейського Союзу.


Green Deal Calendar