Banner map 990%d1%8590

Україна зацікавлена в якісній оцінці впливу на довкілля — DiXi Group

29 жовтня 2020

Частина проблем застосування процедури оцінки впливу на довкілля стосується специфіки добувної галузі, а частина - чинного законодавства

 

ОВД є інструментом для виявлення потенційних негативних впливів економічної діяльності на навколишнє середовище та встановлення заходів для мінімізації такого роду впливів на етапі планування проєкту, тож Україна зацікавлена у якісному проведенні процедури.

Про це під час під час круглого столу "Проблемні питання застосування оцінки впливу на довкілля у видобувному секторі та шляхи їх вирішення", організованого МФО "Енергетика та довкілля" спільно з проєктом USAID "Прозорість енергетичного сектору", який виконує ГО "ДІКСІ ГРУП", сказала експерт Ольга Полуніна.

"ОВД є інструментом для виявлення потенційних негативних впливів економічної діяльності на навколишнє середовище та встановлення заходів для мінімізації такого роду впливів на етапі планування проєкту, який ефективно застосовується у всьому світі", - зауважила вона.

Полуніна зазначила, що були проаналізовані практики застосування закону "Про оцінку впливу на довкілля" у видобувній галузі та підготовлені рекомендацій щодо розв'язання проблем, що виникають під час цієї процедури на всіх етапах.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Земля і люди: що не так з оцінкою впливу на довкілля у видобутку?

Дослідження розглядає 5 основних проблем, з якими стикаються підприємства під час застосування процедури ОВД. Частина з них пов’язана зі специфікою добувної галузі, а частина - лише недоліками в реалізації Закону України "Про оцінку впливу на довкілля" загалом.

 


Конкретними проблемами для видобувної промисловості, що виникають в процесі ОВД в Україні, є:
- значна кількість процедур ОВД для добувної компанії, та недотримання міжнародного законодавства щодо ОВД.
Загальними недоліками впровадження ОВД в Україні, визначеними дослідженням, є
- відсутність стандартизованих підходів до звіту про ОВД та висновку щодо ОВД;
- відсутність вимог до приватних осіб / компаній, що готують проєкт звіту про ОВД;
- “фіктивні” громадські слухання у процедурі ОВД.

Дослідження пропонує низку рекомендацій щодо впровадження запропонованих підходів, які можуть забезпечити швидкість, ефективність та прозорість процедури ОВД в Україні.

Зокрема:
Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів:
• розробити критерії обсягів видобутку нафти та газу для ОВД (спільно з Міністерством енергетики та іншими відповідними органами влади) та критерії оцінки громадських пропозицій на розгляд / відхилення;
• розробляти методичні документи щодо підготовки висновків та звітів щодо ОВД для видобувної промисловості (спільно з Міністерством енергетики та іншими відповідними органами);
• надавати рекомендації для організаторів, компаній та громадянського суспільства щодо проведення публічних обговорень з ОВД;

• Запровадити за підтримки Міністерства освіти та міжнародних донорів добровільну сертифікацію осіб / компаній, що готують звіти про ОВД (обов’язкову сертифікацію можна запровадити на наступному етапі, якщо добровільна сертифікація покаже свою ефективність, відповідаючи потребам ринку та якісній ОВД звіти підійматися);
• сортування інформації на вебсайті Реєстру ОВД та інших ресурсів, якими керує Міністерство.

Суб'єкти законодавчої ініціативи:
• розробити та подати на розгляд Верховної Ради законопроєкт про відповідність процедур ОВД для проєктів УРП міжнародному законодавству та законодавству ЄС. Зокрема, розглянемо можливість проведення ОВД державою (протягом періоду після оголошення переможця, але до підписання УРП).
Інші органи влади (спільно з Міністерством охорони навколишнього середовища та природних ресурсів):
• надавати консультації суб’єктам господарювання в різних сферах охорони навколишнього середовища як один з етапів ОВД;
• забезпечити доступ до відкритих даних, необхідних для підготовки звіту про ОВД, наприклад шляхом розміщення відповідної інформації про ресурси на їх вебресурсах, що дозволило б використовувати більш відповідну інформацію під час підготовки звіту про ОВД;
• оптимізувати процедури отримання дозволів та ОВД, створивши «єдине вікно» (передбачити можливість одночасного подання документів до одного органу для отримання спеціального дозволу на користування надрами, інших дозволів та проведення ОВД ), за необхідності, ініціювати відповідні зміни до законодавства.

Видобувні компанії:
• забезпечити відповідні організаційні та технічні умови для проведення публічних обговорень щодо ОВД.
Громадські організації (разом з іншими зацікавленими сторонами):
• Продовжувати заходи з підвищення обізнаності щодо можливостей залучення громадськості до процесу ОВД для різних зацікавлених сторін на місцевому рівні.

В європейській практиці, якісне ОВД - це ефективний інструмент планування господарської діяльності та важливий елемент забезпечення сталого розвитку територій, на яких ця діяльність провадиться. Спільним завданням держави та громадського сектору є пошук балансу між збереженням довкілля, інтересами бізнесу за забезпеченням держави стратегічно важливими ресурсами.

Нагадаємо, в Україні процедура ОВД була запроваджена наприкінці 2017 року, зокрема для імплементації екологічного законодавства ЄС, передбаченого Угодою про асоціацію між Україною та ЄС. Згідно з новим прийнятим законодавством про ОВД, ця процедура проводиться для проєктів, що мають значний вплив на навколишнє середовище, в різних сферах, включаючи видобувний сектор.


 index 280%d1%85360 web