Banner map 990%d1%8590

Як заклади вищої освіти України опановують біоенергетику

21 червня 2024

Розвиток сектору біоенергетики вимагає не тільки достатньої ресурсно-сировинної бази, але й висококваліфікованих спеціалістів. В 2024 році у шести університетах України затверджено 14 освітніх програм

Як заклади вищої освіти України опановують біоенергетику
Фото: Біоенергетична асоціація України

Біоенергетика відіграє все більшу роль в енергетиці України. Цей важливий сектор відновлюваної енергетики дає можливість заміщувати викопні палива, виробляти "зелену" теплову і електричну енергію, отримувати тверді, рідкі та газоподібні біопалива.

Ще у 2020 році заміщення природного газу біомасою становило 5,2 млрд КУБ. м/рік, а середньорічний темп приросту біоенергетики в Україні протягом 2010-2020 років – 11% на рік. На жаль, статистика за останні роки у зв’язку з воєнним станом не доступна.

Україна має значний потенціал біомаси, доступний для виробництва енергії – близько 26 млн т н.е./рік за даними 2021 р., що складало 30% від загального постачання первинної енергії.

Розвиток біоенергетики в Україні у 2010-2020 рр.

Для успішного розвитку сектору біоенергетики потрібна не тільки достатня ресурсно-сировинна база, але й висококваліфіковані профільні спеціалісти. Біоенергетичні технології постійно розвиваються і вдосконалюються, з’являться нові види обладнання, публікуються результати новітніх досліджень. Фахівцям сектору необхідно регулярно підвищувати свою кваліфікацію і оновлювати професійні знання. Є нагальна потреба високоякісного навчання студентів закладів вищої освіти, майбутня професійна діяльність яких буде пов’язана із біоенергетикою.

З метою ефективного вирішення зазначених проблем, з квітня 2023 р. по вересень 2024 р. в Україні виконується міжнародний проєкт ЄБРР/GEF "Програма управління знаннями для розвитку сталої біоенергетики". Загальна ціль проєкту – покращити доступ зацікавлених українських компаній і закладів вищої освіти до сучасних знань, практичного досвіду та інновацій у секторі біоенергетики. Очікується, що запровадження високоякісної програми управління знаннями підвищить ефективність, конкурентоспроможність та сталість біоенергетичного сектору.

З української сторони проєкт виконується фахівцями НТЦ "Біомаса", Біоенергетичної асоціації України, Національного університету біоресурсів і природокористування України, Поліського національного університету, міжнародного освітнього центру ІВВК (Німеччина).

Одне з головних завдань проєкту полягає у оновленні навчальних планів вищих навчальних закладів України із врахуванням досягнень сучасних біоенергетичних технологій та кращих міжнародних практик. На виконання цього завдання, в рамках проєкту було оновлено і у 2024 році затверджено 14 освітніх, освітньо-професійних і освітньо-наукових програм у шести університетах України:

Поліський національний університет (м. Житомир) – 4 програми.
Національний університет біоресурсів і природокористування України – 3 програми.
Луцький національний технічний університет – 4 програми.
Національний лісотехнічний університет України (м. Львів) – 1 програма.
Національний авіаційний університет – 1 програма.
Державний біотехнологічний університет (Харків) – 1 програма.

Освітні компоненти оновлених програм, що стосуються біоенергетики, охоплюють весь спектр технічних і технологічних питань сектору, що дає можливість високоякісної підготовки спеціалістів за всіма необхідними напрямками. Для ілюстрації, можна навести наступні приклади відповідних освітніх компонент: стала біоенергетика; біоенергетичні системи і комплекси аграрного виробництва; біогазові та біометанові технології; устаткування та технології виробництва твердих біопалив; енергетичні деревні культури; монтаж, налагодження та технічна експлуатація біоенергетичного устаткування.

Для забезпечення викладачів університетів необхідними навчальними матеріалами, в рамках проєкту було підготовлено і проведено два профільних тренінг-курси. Матеріали цих тренінг-курсів (загалом 44 презентації із відео-записом) викладено у вільному доступі на веб-сайті Біоенергетичної асоціації України. Додатково підготовлено 10 спеціалізованих лекцій для студентів, що надають актуальні знання стосовно конструкції, розрахунку та експлуатації біоенергетичних систем технічного напрямку.

 

Тренінг-курси з підвищення кваліфікації працівників у секторі біоенергетики (листопад-грудень 2023 р.) прослухали загалом 375 учасників, з яких 120 отримали сертифікати про проходження окремих тематичних блоків. У тренінг-курсі з тематики біоенергетики для викладачів та наукових співробітників закладів вищої освіти (травень 2024 р.) взяли участь 160 слухачів. Свідоцтво про підвищення кваліфікації шляхом проходження даного тренінг-курсу було видано 100 учасникам за результатами виконання фінального тесту.

Впевнені, що напрацьовані матеріали проєкту допоможуть українським вищим навчальним закладам опанувати сучасні технології біоенергетики і сприятимуть підвищенню рівня підготовки спеціалістів для цього сектору в Україні. Університети, які ще долучені до проєкту, запрошуємо активно впроваджувати напрацьовані матеріали в свої навчальні програми.

Георгій Гелетуха, д.т.н., голова правління Біоенергетичної асоціації України
Тетяна Желєзна, к.т.н., експерт Біоенергетичної асоціації України


 index 280%d1%85360 web