Banner map 990%d1%8590

Україна порушила Орхуську конвенцію в частині доступів до текстів УРП

25 жовтня 2021

Держава має гарантувати доступ до текстів угод угод про розподіл продукції (УРП), нагадують у DiXi Group

Україна порушила положення Орхуської конвенції, не надавши громадськості доступ до повних текстів УРП за Юзівською та Олеською ділянками з перспективними покладами вуглеводнів. 

Про це йдеться у коментарі експерта аналітичного центру DiXi Group Ольги Полуніної.

"21 жовтня 2021 року Нарада Сторін Конвенції про доступ до інформації, участь громадськості в процесі прийняття рішень та доступ до правосуддя з питань, що стосуються довкілля (Орхуської конвенції) прийняла рішення по справі щодо України ACCC/C/2014/118, важливе для адвокації розкриття видобувних контрактів", - розповіла експерт.

Зокрема, нарада cторін Конвенції визнала тексти угод про розподіл продукції (УРП) екологічною інформацією у розумінні конвенції. Це означає, що держава має гарантувати до неї доступ – у тому числі на законодавчому рівні.

"Варто наголосити, що таке зобов’язання випливає також із вимог Стандарту Ініціативи прозорості у видобувних галузях (ІПВГ), учасницею якої є Україна", - прокоментувала експерт.

За словами Полуніної, Орхунська конвенція дає державі можливість обмежувати інформацію про тексти УРП з міркувань безпеки або комерційної таємниці. Проте такі обмеження не стосуються інформації про викиди. 

"Крім того, відповідно до статті 6 Конвенції громадськість має бути залучена на ранніх стадіях, коли є можливість для обрання варіантів здійснення господарської діяльності. Тому, навіть на цьому етапі аналізу рішення Наради Сторін VII/8r, ми можемо сказати, що процедура оцінки впливу на довкілля для проектів УРП має бути відновлена, адже вона сприяє поширенню, обговоренню та аналізу екологічної інформації у рамках процесу укладання УРП" - прокоментувала експерт.

Таким чином, не забезпечивши належного доступу громадськості до екологічної інформації текстів УРП, Україна порушила положення Орхуської конвенції, йдеться у висновках Наради сторін.

"Україна порушила положення Орхуської конвенції, не надавши громадськості доступ до повних текстів УРП за Юзівською та Олеською ділянками з перспективними покладами вуглеводнів, не забезпечивши участь громадськості у процесі укладання УРП, відмовивши громадськості у праві оскаржити УРП, створивши правові передумови для оцінки екологічних наслідків вже після укладання УРП, не надавши громадськості відповідної екологічної інформації у строки, передбачені конвенцією", - відзначила експерт.

Ґрунтуючись на висновках, які були зроблені, Нарада сторін рекомендувала Україні здійснити кроки щодо розкриття УРП, які передбачають глибокий рівень прозорості. Зокрема, тексти всіх УРП мають надаватися громадськості за її запитом, громадськість, інтереси якої зачіпає УРП, має брати участь в обговоренні проектів УРП та у перегляді чинних УРП, громадськість має отримати ефективні інструменти правового захисту та касаційного оскарження, які відповідають вимогам Конвенції.

"Україна має час до липня 2022 року, щоб скласти графіки виконання рішення, та до жовтня 2023, щоб доповісти про прогрес", - додала Полуніна.

Нагадаємо, конвенція про доступ до інформації, участь громадськості  в процесі прийняття рішень та доступ до правосуддя з питань, що стосуються довкілля (Орхуська конвенція) укладена 25.06.1998 року та ратифікована Україною Законом від 06.07.99 № 832-XIV. Відповідно до статті 9 Конституції України чинні міжнародні договори, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, є частиною національного законодавства України.

Про ризики порушення конвенції експерти аналітичного центру DiXi Group попереджали ще у грудні 2019 року, коли так званим "бурштиновим законом" були скасовані погодження проектів УРП з органами місцевого самоврядування та процедура оцінки впливу на довкілля для них. 


 index 280%d1%85360 web