Banner map 990%d1%8590

Екологічний податок: куди йдуть гроші та що варто змінити?

13 грудня 2019

За зміст інформації несе виключну відповідальність ГО «ДІКСІ ГРУП», він не обов'язково відображає погляди USAID або Уряду Сполучених Штатів.

Екологічний податок: куди йдуть гроші та що варто змінити?
 • Як зараз розподіляється і використовується екоподаток


У загальний фонд державного бюджету:

45 % екологічного податку;

100 % екологічного податку, що справляється за викиди в атмосферне повітря двоокису вуглецю стаціонарними джерелами забруднення.

Кошти загального фонду спрямовуються на фінансування різних видатків без конкретного цільового призначення.

У спеціальний фонд державного бюджету:

100% екологічного податку, що справляється за утворення радіоактивних відходів (включаючи вже накопичені) та/або тимчасове зберігання радіоактивних відходів їх виробниками понад встановлений особливими умовами ліцензії строк.

У спеціальний фонд місцевих бюджетів:

55 % екологічного податку; у тому числі до сільських, селищних, міських бюджетів, бюджетів об’єднаних територіальних громад - 25 %, обласних бюджетів та бюджету Автономної Республіки Крим - 30 %,  бюджетів міст Києва та Севастополя - 55 %.

Кошти, які йдуть до спеціальних фондів державного та місцевого бюджетів, мають використовуватися за цільовим призначенням та спрямовуватися на фінансування природоохоронних заходів.

 • Виклики:

  - Бракує  фінансування - майже половина екологічного податку «розчинена» в загальному фонді Державного бюджету.
  - Неефективний підхід до екологічного податку -  «вузьке» розуміння екологічного податку в українському суспільстві.
  - Нецільовий характер та недостатня прозорість використання - перелік природоохоронних заходів та відповідні порядки використання коштів дозволяють фінансувати в т.ч. заходи, які не пов’язані з охороною довкілля.
   
 • Рекомендації

Що потрібно зробити:

 1. Застосувати принцип попередження або подолання шкоди, нанесеної довкіллю та принцип «забруднювач платить».
 2. Переглянути розподіл між фондами державного бюджету.
 3. Змінити переліки природоохоронних заходів.
 4. Посилити громадський контроль за використанням коштів екологічного податку.

Як це можна зробити:

 1. Через вивчення найкращих практик управління екологічним податком, у т.ч. варіантів його структури.
 2. Через внесення змін до Податкового та Бюджетного кодексів, акумулювання екологічних коштів у спеціальному фонді (фондах) виключно для цільового використання.
 3. Через внесення змін до актів уряду та відповідних рішень місцевих органів.
 4. Через повноцінне впровадження Ініціативи прозорості видобувних галузей (ІПВГ) в Україні, зокрема нового стандарту 2019 року.

 

Створення інформаційного матеріалу стало можливим завдяки підтримці американського народу, наданій через Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) в рамках проекту USAID «Прозорість енергетичного сектору», який виконує ГО «ДІКСІ ГРУП».


 index 280%d1%85360 web