990%d1%8590 2 %281%29

Енергоспівтовариство повідомляє Європейському агентству з охорони довкілля про викиди на спалювальних установках

23 березня 2018

1 січня 2018 р. у Енергетичному співтоваристві розпочався етап впровадження Директиви 2001/80/ЄC, що регулює викиди великих установок спалювання. Це означає, що електростанції, які працюють на викопному паливі, мають значно зменшити викиди двоокису сірки, оксидів азоту та пилу.

Директива також вимагає, щоб оператори так само, як і Договірні Сторони здійснювали моніторинг викидів цих забруднювачів та повідомляли про це Секретаріат.

З метою сприяння процесу звітування Європейське агентство з охорони довкілля домовилося про те, що Секретаріат буде використовувати свої інструменти для звітування та оцінки даних, які надають Договірні Сторони.

Європейське агентство з охорони довкілля надає достовірну, незалежну інформацію про навколишнє середовище для тих, хто бере участь у розробці, прийнятті, впровадженні та оцінці екологічної політики, а також для широкого загалу. Агентство вже працює відповідно до встановленого процесу та має набір інструментів для звітування про викиди великих установок згоряння. Енергетичне співтовариство дуже цінує цей досвід.


 index 280%d1%85360 web