Banner map 990%d1%8590

Міненерго пропонує встановити нульову ставку екологічного податку

19 квітня 2021

Проект розроблено з метою застосування в Україні загальноприйнятних світових практик розвитку використання біопалива для виробництва енергії

Міністерство енергетики оприлюднило для публічного обговорення законопроект про внесення змін до Податкового кодексу України щодо встановлення нульової ставки податку за викиди двоокису вуглецю для установок, якими здійснюються такі викиди в результаті спалювання біопалива. Законопроект оприлюднено на сайті міністерства.

Проект розроблено з метою застосування в Україні загальноприйнятних світових практик розвитку використання біопалива для виробництва енергії.

Так, згідно Методологій механізму чистого розвитку Рамкової конвенції Організації Об'єднаних Націй про зміну клімату, викиди двоокису вуглецю від спалювання біомаси не враховуються.

Крім того, згідно Керівних принципів національних інвентаризацій парникових газів, що є рекомендаціями Міжурядової групи експертів з питань зміни клімату викиди двоокису вуглецю від спалювання біопалива повідомляються як нульові в енергетичному секторі.

Згідно Директиви 2003/87/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 13 жовтня 2003 року про встановлення схеми торгівлі викидами парникових газів, передбачено, що коефіцієнт викидів парникових газів для біомаси повинен бути нульовим.

Також, відповідно до Угоди про Асоціацію між Україною та ЄС, в Україні вже прийнято Закон України "Про засади моніторингу, звітності та верифікації викидів парникових газів" від 12 грудня 2019 року. Прийняття зазначеного Закону зумовило затвердження постановами Кабміну Порядку здійснення моніторингу та звітності щодо викидів парникових газів та Переліку видів діяльності, викиди парникових газів в результаті провадження яких підлягають моніторингу. Пункт 42 указаного Порядку передбачає, що коефіцієнт викидів парникових газів від використання біомаси дорівнює нулю. Перелік передбачає, що на установки, що споживають виключно біомасу або біопаливо, моніторинг, звітність та верифікація викидів парникових газів не поширюється.

Також, у всіх країнах-членах ЄС податки на викиди двоокису вуглецю під час виробництва енергії не застосовуються.

Водночас, в Україні суб'єкти господарювання, що спалюють біопаливо на стаціонарних джерелах забруднення, є платниками податку за викиди двоокису вуглецю. Більше того, з 1 січня 2019 року набрав чинності Закон України "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо покращення адміністрування та перегляду ставок окремих податків і зборів", яким ставку податку за викиди двоокису вуглецю стаціонарними джерелами підвищено з 0,41 грн. за тонну до 10 грн. за тонну, тобто збільшено у 24,4 рази.

Тож, законопроектом запропоновано встановити нульову ставку екологічного податку для установок, які внесено до реєстру установок, що використовують виключно біопаливо.

Створення та ведення реєстру установок, що використовують біопаливо як єдиний вид палива, буде здійснюватись Державним агентством з енергоефективності та енергозбереження у порядку, встановленому Кабінетом міністрів.

Зауваження та пропозиції до проекту Закону приймаються в письмовому вигляді та електронною поштою протягом місяця за адресою: Міністерство енергетики України, 01601 вул. Хрещатик, 30; е-mail: [email protected].


 index 280%d1%85360 web