Banner ukr

НАЗК виявило корупціогенні фактори в проєкті Кодексу України про надра

06 травня 2021

Кодекс покликаний імплементувати Директиву ЄС №94/22, впровадити кращі європейські практики у сферу користування надрами та врегулювати усі види економічної діяльності щодо надр включно з видобутком корисних копалин

Національне агентство ідентифікувало 9 потенційно корупціогенних факторів, які, на думку НАЗК, унеможливлюють прийняття проєкту Кодексу у запропонованій редакції. Висновок антикорупційної експертизи проєкту Кодексу України про надра оприлюднено на сайті Нацагентства.

Так, НАЗК звертає увагу на недосконалий механізм визначення адміністратора системи електронних торгів, оператора електронного майданчика та організатора аукціону. На думку Нацагентства, необхідно врегулювати механізм вибору центральним органом виконавчої влади адміністратора та організатора; деталізувати порядок взаємодії між адміністратором та оператором; встановити критерії та вимоги до кваліфікації, яким мають відповідати адміністратор, оператор та організатор. Вказані рекомендації можуть бути враховані на рівні підзаконного нормативно-правового акта.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: DiXi Group звернулась до Міндовкілля із пропозиціями до нової редакції Кодексу про надра

Ще одним недоліком проєкту НАЗК називає наявність недеталізованого суб’єкта владних повноважень, який встановлюватиме вимоги до змісту, оформлення і порядку подання для державної експертизи та оцінки запасів і ресурсів конкретних видів корисних копалин. Рекомендації НАЗК полягають у необхідності визначити орган, який буде уповноважений на виконання відповідних функцій.

Також, НАЗК звертає увагу на неврегульовані випадки застосування національних та міжнародних стандартів проведення оцінки запасів (ресурсів) корисних копалин. Вказується на необхідність чітко визначити випадки та механізм проведення оцінки корисних копалин за національними та міжнародними стандартами.

Крім того, НАЗК наголошує на необхідності врегулювати у проєкті Кодексу механізм визначення розміру збору за надання дозволу без проведення аукціону.

Необхідно також чітко визначити строки приймання заявок для участі в аукціонах.

Згідно з висновком НАЗК, у проєкті відсутній вичерпний перелік витрат, що підлягають відшкодуванню компенсаційною продукцією.

НАЗК також вважає, що в проєкті створені преференції для окремих надрокористувачів шляхом державної підтримки.

Зокрема, передбачено надання державної підтримки виключно інвестиційно містким проєктам, що створює необґрунтовані переваги для надрокористувачів.

Також, положення проєкту Кодексу визначають перелік винятків із загального правила щодо отримання спеціального дозволу на користування надрами без проведення аукціону. Це положення створює умови для реалізації корупційних ризиків у частині спотворення конкуренції та отримання посадовими особами вказаних товариств неправомірної вигоди.

НАЗК має зауваження щодо норм, які дозволяють залучати у сфері надрокористування до здійснення владних повноважень суб’єктів, які не є органами влади.

Крім того, НАЗК звертає увагу на норми, які передбачають використання правових конструкцій оціночного характеру. Зокрема, використання оціночних категорій "передові сучасні технології", "обладнання, що зменшує вплив діяльності на довкілля", "застосування нових методів та таких, що мінімізують вплив на довкілля" створює підстави для суб’єктивного та упередженого визначення осіб, які відповідатимуть критеріям для надання державної підтримки, та може спричинити отримання неправомірної вигоди при визначенні надрокористувачів, яким буде надаватися державна підтримка.

На думку НАЗК, ці та інші спірні положення проєкту, не дозволяють ухвалити його в указаній редакції.

"Проєкт Кодексу містить корупціогенні фактори та потребує доопрацювання з урахуванням наданих рекомендацій", - наголошується у висновку НАЗК.

Нагадаємо, розробником проєкту Кодексу України про надра є Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів. Документ покликаний імплементувати Директиву ЄС №94/22, впровадити кращі європейські практики у сферу користування надрами та врегулювати усі види економічної діяльності щодо надр включно з видобутком корисних копалин.

На сьогодні в Україні сфера надрокористування регулюється великою кількістю нормативно-правових актів, які потребують оновлення та уніфікації. Це ускладнює умови для ведення бізнесу, не позбавляє Україну залежності від імпортних енергоресурсів та створює можливості для виникнення корупційних чинників.

Новий Кодекс про надра дасть можливість:
- зменшити залежність України від імпорту енергоносіїв;
- отримати іноземні інвестиції. Це вплине на пожвавлення конкуренції та збільшення інтенсивності геологорозвідувальних робіт та видобування;
- створити додаткові робочі місця та наповнити бюджети всіх рівнів за рахунок сплати податків зборів та інших обов’язкових платежів;
- зробити дозвіл на користування надрами активом, який може відчужуватись надрокористувачем третім особам;
- державі гарантувати надання земельних ділянок в користування для потреб сфери.

За словами керівника групи експертів проєкту ЄС "Новий кодекс України про надра" Саймона Поу, запровадження державної підтримки дозволить впровадити більш сучасні й енергомісткі технології, придбати більш екологічне обладнання, забезпечити максимальне вилучення корисних копалин з надр та здійснювати видобування у складних геологічних умовах.


 index 280%d1%85360 web