Banner map 990%d1%8590

Україна віддаляється від "зеленого" курсу - моніторинг даних

17 вересня 2021

Загальна підтримка "чистої" енергетики в Україні оцінюється у -2,06 млрд доларів. Це значення є негативним

Всупереч задекларованої Україною підтримці Європейського "зеленого" курсу, країна рухається у протилежному напрямку. Про це заявила експерт проекту аналітичного центру DiXi Group "Сприяння участі України у Європейському зеленому курсі у сферах енергетики та довкілля" Юлія Огаренко з посиланням на дані аналітичного інструменту Energy Policy Tracker, який дозволяє аналізувати заходи та фінансування на підтримку викопних видів палива,  декарбонізацію й розвиток чистої енергетики.

"Незважаючи на численні політичні заяви щодо підтримки Європейського зеленого курсу та плани створення спільної з ЄС "дорожньої карти" щодо участі у ньому, Україна рухається у протилежному напрямку. Такі результати демонструє моніторинг за методологією Energy Policy Tracker (EPT) – спеціального інструменту, розробленого групою аналітичних центрів на чолі з Міжнародним інститутом сталого розвитку (IISD)", - зазначає експерт.

Так, за період від початку пандемії COVID-19 у 2020 році та до кінця липня 2021 року, уряд України взяв на себе зобов’язання щодо підтримки викопних видів палива в обсязі щонайменше 1,35 млрд доларів шляхом запровадження нових політик або внесення змін до існуючих.

Водночас загальна підтримка "чистої" енергетики оцінюється у -2,06 млрд доларів. Це значення є негативним у зв’язку зі зниженням "зелених" тарифів для виробників електроенергії з відновлюваних джерел (ВДЕ) із серпня 2020 року. Це рішення призвело до зниження підтримки ВДЕ на 6 млрд грн щороку, що в цілому складає еквівалент 2,3 млрд дол. США до кінця 2029 року (період дії "зелених" тарифів)", наголошує експерт.

Серед найбільших механізмів підтримки викопних палив, для яких можлива кількісна оцінка, експерт наводить приклад компенсації "Нафтогазу" в обсязі 32,2 млрд грн (1,19 млрд доларів) за постачання газу за цінами нижче ринкових за механізмом покладання спеціальних обов’язків (ПСО) та 3,85 млрд грн (143 млн дол. США), витрачених з бюджету на користь "Нафтогазу" на придбання частки у ТОВ "Оператор газотранспортної системи України".

Прикладом підтримки "чистої" енергетики також є надання державних гарантій для забезпечення виконання "Укренерго" боргових зобов’язань за позиками державних банків з метою часткового погашення заборгованості перед ДП "Гарантований покупець", яке, своєю чергою, погасило борги перед виробниками електроенергії з ВДЕ.

"Водночас для цілої низки політик, зокрема змін законодавства та ціноутворення в енергетиці, відсутня кількісна оцінка – попри те, що ці заходи мають вплив на енергетичний сектор та відновлення економіки України", - зазначає експерт.

Повний перелік виявлених заходів державної політики наведено на сторінці EPT по Україні.

У рамках EPT здійснюється моніторинг фінансових зобов’язань держави щодо різних видів енергії та інших інструментів державної політики, що підтримують виробництво та споживання енергії. EPT спирається на інформацію лише із загальнодоступних джерел, а кількісні оцінки фінансових зобов’язань отримані виключно з офіційних урядових документів. EPT охоплює лише нові політики або зміни до існуючих політик, прийнятих з початку 2020 року. Субсидії та інші механізми підтримки в енергетичному секторі, які існували до 2020 року, не враховуються. Тобто відстежуються лише зміни політики з початку 2020 року.

Залежно від того, якому типу енергії надається підтримка, і чи застосовуються будь-які екологічні зобов’язання, усі політики згруповані в п’ять категорій:

- безумовна підтримка викопних видів палива (fossil unconditional) включає політики підтримки виробництва чи споживання викопних видів палива (нафти, газу, вугілля, "сірого" водню, або електроенергії на основі викопних видів палива) без застосування будь-яких кліматичних цілей або додаткових вимог щодо зменшення забруднення довкілля;
- підтримка викопних видів палива за певних умов (fossil conditional) включає політики підтримки виробництва чи споживання викопних видів палива за умови виконання кліматичних цілей або додаткових вимог щодо зменшення забруднення довкілля, зокрема, використання технології уловлювання, використання та зберігання вуглецю (CCUS), скорочення витоків метану, рекультивація територій після видобутку викопних палив, тощо;
- підтримка "чистої" енергетики (clean unconditional) включає політики підтримки виробництва чи споживання енергії, яка є водночас низьковуглецевою та має незначний вплив на довкілля при застосуванні відповідних стандартів (відновлювана енергетика, що використовує енергію сонця, вітру, дощів, припливів, геотермальне тепло, а також малі гідроелектростанції та "зелений" водень, велосипедний транспорт та піші прогулянки);
- підтримка потенційно "чистої" енергетики (clean conditional) включає політики, що підтримують перехід на низьковуглецевий розвиток, однак без чітких екологічних зобов’язань (великі гідроелектростанції; залізничний та громадський транспорт; електромобілі, що використовують різні види енергії; "розумні" мережі (smart grids) та технології для інтеграції ВДЕ; водень з різних але переважно "чистих" джерел; технології на основі біомаси та біогазу з доведеним мінімальним впливом на довкілля);
- підтримка інших типів енергії (other energy) включає політики, що не входять до категорій наведених вище, наприклад підтримка атомної енергетики включно з видобутком урану, біопалив, біомаси та біогазу “першого покоління” (негативний вплив на довкілля яких доведено), спалювання відходів, водень невизначеного походження, а також політики, що підтримують як викопні палива, так і ВДЕ.

Нагадаємо, інструмент Energy Policy Tracker (EPT) дозволяє аналізувати заходи та фінансування на підтримку викопних видів палива або ж на декарбонізацію й розвиток чистої енергетики. Типи політик розподіляються в EPT за наступними категоріями джерел енергії – безумовно викопні, умовно викопні, безумовно чисті, умовно чисті та інші типи).

Energy Policy Tracker оновлюється на щотижневій основі для надання найсвіжішої інформації щодо енергетичних та кліматичних політик країн у відповідь на пандемію COVID-19. Єдина методологія і простий, але зрозумілий підхід, дозволяє не просто аналізувати різницю між словами та діями урядів різних країн, але й порівнювати країни між собою. Усі дані проходять процес незалежного рецензування (peer review) перед тим, як бути включеними до EPT.

Energy Policy Tracker (Трекер) - це ініціатива низки міжнародних організацій та аналітичних центрів, які почали відстежувати видатки у своїх країнах або на політику підтримки викопних видів палива, або на політику декарбонізації та розвитку відновлювальних джерел. Energy Policy Tracker відстежує зміни в енергетичній політиці країн G20 та інших під час кризи, спричиненої COVID-19. 

Аналітичний центр DiXi Group приєднався до команди ЕРТ з 2020 року. Експерти центру на постійній основі ведуть моніторинг і оновлення даних щодо України.


 index 280%d1%85360 web