990%d1%8590 2 %281%29

Українці створили Індекс Прозорості Енергетики

01 квітня 2019

Метою Індексу є сприяння підвищенню прозорості енергетики країни.

Українці створили Індекс Прозорості Енергетики

Прозорість передбачає наявність якісного інформаційного середовища, в якому реальні та потенційні стейкхолдери зможуть отримувати необхідну їм релевантну, актуальну, повну інформацію щодо питань функціонування та розвитку енергетики, окремих ринків і процесів в рамках ланцюжка створення доданої вартості «від виробника до споживача», здійснювати її аналіз, коригувати свою поведінку, підвищуючи власну ефективність та ефективність енергетики в цілому.

Головним «бенефіціаром» прозорості сектору є споживачі, обізнаність яких напряму впливає на можливості для захисту своїх прав. Безумовний інтерес існує і серед бізнесу, у тому числі інвесторів та фінансових інституцій, які прагнуть кращих умов для роботи в конкурентному середовищі. Індекс буде цікавим державним структурам, зацікавленим в удосконаленні регулювання в частині розкриття інформації, та зарубіжним партнерам, які отримають кращі можливості для розуміння енергетичної політики в Україні, реального стану ринків та їхнього реформування.

Індекс прозорості енергетики, з одного боку, є кінцевим продуктом, що надає інтегральну оцінку інформаційної відкритості енергетичного сектору країни та її компонентів, а з іншого – універсальним інструментом, який дозволяє здійснювати розгорнутий аналіз в розрізі категорій, критеріїв прозорості та окремих енергетичних ринків, а також бачити зміни – як у часі, так і в порівнянні з іншими країнами.

Індекс окрім узагальненої оцінки рівня прозорості енергетики також надає деталізовану інформаційну базу для аналізу її компонентів. Виявлені в процесі формування Індексу «чорні скрині», різноманітні недоліки представлення інформації, дають підґрунтя для розробки рекомендацій, спрямованих на підвищення відкритості сектору, що є важливою передумовою підвищення його ефективності.

Завантажити Індекс прозорості енергетики.

Всі оцінки за індикаторами з відповідними коментарями та посиланнями можна знайти в окремій таблиці.


 index 280%d1%85360 web