Banner map 990%d1%8590

ЄС має намір надати визначення відновлюваному водню

10 березня 2023

Єврокомісія 13 лютого 2023 року у рамках Європейського зеленого курсу запропонувала проєкти двох делегованих актів, якими надається визначення відновлюваного водню.

Як зазначила Єврокомісія, водень є енергоносієм, а не джерелом ВДЕ. Тому відновлюваний водень, вироблений за допомогою електролізерів, можна вважати відновлюваним, лише якщо він виробляється з ВДЕ.

Вкрай важливо покривати попит на електроенергію для виробництва водню за допомогою додаткової генерації з відновлюваних джерел. Інакше додатковий попит може призвести до збільшення виробництва електроенергії на основі викопного палива. І такий водень вже не буде "зеленим".

 

Що саме передбачається актами

 

Перший Делегований регламент встановлює, коли водень, паливо на основі водню або інші енергоносії можуть розглядатись як відновлюване паливо небіологічного походження (Renewable Fuels of Non-Biological Origin – RFNBO). Зазначається, що ці види палива можуть вироблятися лише з додаткових потужностей ВДЕ, тобто електролізери для виробництва водню повинні бути підключені до нових об’єктів ВДЕ. Цей принцип "доповнюваності" (additionality) має гарантувати, що виробництво "зеленого" водню буде стимулювати збільшення обсягу ВДЕ.

Другий Делегований регламент встановлює методологію розрахунку викидів парникових газів від RFNBO та палива із перероблених викопних відходів (recycled carbon fuels). Методологія враховує повний життєвий цикл палива для розрахунку викидів і пов’язаної з цим економії. Документ також пояснює, як розрахувати викиди від виробництва відновлюваного водню або його похідних у випадку, якщо він виробляється устновкою, яка виробляє одночасно і викопне паливо.

Додатково, відповідно до цих актів, водень буде враховуватись у цілях ВДЕ держав-членів ЄС, що в свою чергу, буде мати сигнал для інвесторів.

Нагадаємо, відповідно до плану REPowerEU ЄС прагне досягти виробництва 10 млн тонн власного "зеленого" водню та 10 млн тонн імпорту.

 

Чи буде "зеленим" водень з ядерної енергії?

 

Пропозиції Єврокомісії базуються на вимогах Директиви (ЄС) 2018/2001 про відновлювані джерела енергії, згідно з якою атомна енергетика не належить до ВДЕ. Таким чином, водень вироблений з використанням ядерної енергії, не буде вважатись "зеленим".

Втім, у грудні 2021 року Єврокомісія у рамках пакету заходів щодо водню та декарбонізації ринку газу запропонувала визначення водню із низьким вмістом вуглецю, який має забезпечувати на 70% менше викидів ніж викопний природний газ. Дана пропозиція наразі лише обговорюється, а методологія оцінки викидів буде розроблена до кінця 2024 року.

 

Значення для України

 

Єврокомісія зазначила, що вимоги щодо "зеленого" водню стосуватимуться виробників як у ЄС, так і з третіх країн, які хочуть експортувати водень до ЄС.

У такому разі буде використовуватись сертифікація, яка базується на так званих "добровільних схемах" і буде гарантувати, що виробники у третіх країнах дотримуються тих самих критеріїв.

ЄС бачить Україну як потенційного партнера у виробництві водню, а Україна, у свою чергу, планує у рамках відновлення будівництво нових електролізних потужностей.

 

Що далі?

 

Проєкти делегованих актів подані на затвердження до Європарламенту та Ради ЄС, які мають два місяці, щоб прийняти чи заперечити пропозицію (без права внесення змін). Цей строк може бути продовжений на їх прохання ще на два місяці.

 

Публікація підготовлена за фінансової допомоги Європейського Союзу у межах проєкту "Інтеграція сталого розвитку в Україні відповідно до Європейського зеленого курсу". Проєкт реалізується консорціумом громадських організацій: DiXi Group (координатор), Ресурсно-аналітичний центр "Суспільство і довкілля", Асоціація "Енергоефективні міста України", "Українська академія лідерства", "Жіночий енергетичний клуб України", "ДЗИҐА", "ПЛАТО".

Її зміст є виключною відповідальністю ГО "ДІКСІ ГРУП" і за жодних обставин зміст не може вважатися таким, що відображає позицію Європейського Союзу.


 index 280%d1%85360 web