Banner map ukr

Абетка енергетики: Енергобаланс

11 липня 2019

Абетка енергетики: Енергобаланс

Енергетичний баланс – безмежне відчуття прекрасного в енергетиці, енергетичні інь та янь, основа основ гармонії та стабільності роботи енергетичного сектора.

Енергетичний баланс є системою показників, що відображають співвідношення між виробництвом енергії та її використанням, а також співвідношення у структурі паливних та енергетичних ресурсів і енергопостачання. Крім того, ця система показників відіграє важливу роль у встановленні рівня забезпеченості економіки країни наявними енергетичними ресурсами.

Традиційно найбільш затребуваними в Україні наразі є викопні енергетичні ресурси: природний газ і вугілля, які сумарно становлять понад 60% вітчизняного енергетичного балансу. Водночас останніми роками внаслідок змін цінової кон’юнктури, технологій та світових трендів, частка інших видів енергії у споживанні поступово зростає. Для прикладу, в Україні, у порівнянні із травнем минулого року, у травні 2019 року виробництво електроенергії з альтернативних джерел зросло на 2% - до 4% або до 474,5 млн. кВт/год у структурі виробництва електроенергії. Традиційно високим у нас є і виробництво електроенергії атомною галуззю – 55,1% у загальній структурі станом на травень 2019 року.

Енергетична стратегія України до 2035 року передбачає, що частка викопного палива в енергетичному балансі країни буде невпинно зменшуватись. А загальне зниження енергоємності економіки, диверсифікація джерел і шляхів постачання енергоресурсів та нарощення вітчизняного виробництва сприятимуть його оптимізації.

У повсякденному розумінні енергетичний баланс України забезпечується стабільною роботою усіх складових її Об'єднаної енергетичної системи. І навпаки: перебої у роботі будь-якої зі складових ОЕС порушують баланс і призводять до дисбалансу, який загрожує перевантаженнями системи і, як наслідок, перебоями у роботі та аварійними відключеннями.

Бережіть свій енергетичний баланс! Він шлях пізнання вкаже та невичерпним джерелом знань про енергетичний сектор стане! Нехай буде з вами Сила!


Banner index