Banner map 990%d1%8590

Індекс прозорості енергетики: інформаційна відкритість енергетики покращилася

03 грудня 2020

DiXi Group проаналізували сектори енергетики та виявили прогалини в регулюванні, які призводять до спотворення конкуренції та зростання корупційних ризиків у галузі

Прозорість енергетичного сектору України перебуває на середньому рівні, однак покращилася у порівнянні  з попередніми періодами. Про це сказав керівник проєкту Індекс прозорості енергетики Богдан Серебренніков під час презентації "Індекс прозорості енергетики України 2020: наскільки змінилася відкритість сектору за рік?"

"Остаточний бал України за оцінюванням, проведеним у 2020 році, становить 58 зі 100 можливих, що свідчить про середню прозорість енергетичного сектору. Водночас у порівнянні з тогорічною оцінкою, прозорість за більшістю категорій зросла, а сам Індекс збільшився на 10 пунктів", - сказав Серебренніков

Індекс-2020 охоплює 210 індикаторів, об’єднаних у 8 категорій і базованих на конкретних нормативних вимогах і кращих світових практиках щодо розкриття інформації. Оцінювання є результатом опрацювання даних відкритих джерел про функціонування й розвиток енергетичного сектору за ланцюжком "від виробника до споживача". Прозорість енергетичного сектору України у порівнянні з минулими роками покращилася і складає  58 балів зі 100 можливих.

 

Наприклад, категорія “Баланси”, яка визначає прозорість річної й місячної енергетичної статистики, отримала оцінку “середня прозорість”, проте у неї  відсутні позитивні зміни.

Найбільший прогрес спостерігається в категоріях "Споживання", "Природні монополії" та “Постачання” (+15, +13 та +9 пунктів, відповідно).

Ці зміни підтверджують результативність уже вжитих заходів, необхідність подальшого реформування енергетичного сектору і доцільність зусиль із підвищення його відкритості й прозорості.

Порівняння енергетичних ринків засвідчило, що прозорість за секторами визначається ступенем готовності нормативно-правової бази.

Так, після запровадження у 2020 році нових правил ринку електричної енергії прозорість відповідного сектора почала зростати швидше, випередивши показник для сектора "Природний газ" на два пункти (66 у порівнянні з 64). Що ж до сектора "Нафта й рідке паливо", розвитку якого держава приділяє значно менше уваги, його прозорість залишається незадовільною (22 бали).

Виявлені під час оцінювання ця та інші "чорні скриньки" й недоліки подання інформації надали підґрунтя для конкретних рекомендацій органам влади та компаніям, викладених наприкінці кожного з розділів Індексу.

Особливу увагу варто приділити забезпеченню незалежності операторів систем передачі, підвищенню прозорості операторів мереж, учасників оптових і роздрібних сегментів енергетичних ринків. Недостатньо швидко відбуваються позитивні зміни в частині інформування про надійність і безпечність постачань. Удосконалення потребують корпоративна звітність, зокрема нефінансова, інформація про фіскальні платежі та квазіфіскальні операції, а також дії органів влади під час формування й реалізації енергетичної політики.

Новинкою Індексу-2020 є пілотна оцінка прозорості органів влади, які формують і реалізують енергетичну політику, дотичні до регулювання сектору та є розпорядниками інформації.

Їхнє оцінювання здійснювалось в розрізі окремих індикаторів Індексу. Попередні оцінки свідчать, що три із шести органів влади (Міненерго, АМКУ, Держстат) поки що перебувають в зоні недостатньої прозорості, тоді як для трьох інших (НКРЕКП, Держенергоефективності, Міндовкілля) характерні середній чи добрий рівень прозорості.

Детальніше з результатами дослідження, зокрема таблицею індикаторів прозорості,  що містить оцінки і коментарі, можна ознайомитися на сайті DiXi Group.


 index 280%d1%85360 web